leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội khi phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (TP) Hà Nội lần thứ XVII diễn ra chiều 11/3.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhận định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, các ý kiến tại hội nghị đều thống nhất đánh giá cơ quan chủ trì đã bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bô%3ḅ TP, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, có tham khảo kinh nghiệm của các khóa trước; trên cơ sở đó đã định hướng các nội dung lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động.

Đối với các nội dung bổ sung, điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành, các đại biểu đều thống nhất đánh giá là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết của thành phố giai đoạn trước mắt và những năm tiếp theo.

Theo đó, có ý kiến đề nghị điều chỉnh thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế làm việc của Thành ủy, như: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội (thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 và Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016); sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 5/12/2016 của HĐND TP về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách… Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chấp hành thống nhất ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với 2 nội dung nêu trên.

leftcenterrightdel
  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.

Đối với 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các ý kiến thảo luận tại các tổ đều biểu thị sự thống nhất cao và đánh giá các chương trình công tác đã bám sát các quan điểm, chủ trương lớn, tinh thần của nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như chủ đề, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP; vừa tập trung những việc có tính cấp bách, vừa có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có sự kế thừa các chương trình công tác của khóa trước và cập nhật, bổ sung những vấn đề mới và thực tiễn của thành phố; đồng thời đánh giá cao các chương trình công tác, đặc biệt là các chương trình công tác mới, lần đầu được xây dựng, có tính thực tiễn rất cao, mang tầm vĩ mô nhưng cũng rất cụ thể.

Đề cập một số vấn đề cụ thể trong các chương trình công tác, Bí thư Vương Đình Huệ lưu ý, Chương trình số 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025" không chỉ áp dụng cho các quận, mà toàn thành phố, ở cả các huyện, nhất là thị xã, thị trấn, thị tứ cũng đều phải chỉnh trang đô thị. Đối với nhiệm vụ đưa 5 huyện phát triển thành quận, điều quan trọng là phải tạo nền tảng về hạ tầng; đặc biệt, tuyệt đối không được nợ tiêu chí, thậm chí các huyện phải bắt tay ngay vào thực hiện các tiêu chí xanh, văn minh, hiện đại; các huyện đi sau nhưng phải nỗ lực về trước, khắc phục những hạn chế đang tồn tại ở các quận…

Khẳng định Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý, trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại hội nghị, từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các chương trình công tác. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP đi vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Trước đó, trong chiều 11/3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII nghe báo cáo, thảo luận về 5 chương trình công tác gồm: Chương trình số 02-CTr/TU về “Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025"; Chương trình số 05-CTr/TU về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 07-Ctr/TU về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 09-CTr/TU về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".

leftcenterrightdel
Qua hai phiên thảo luận buổi sáng và buổi chiều, đã có 88 lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung các chương trình 

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, qua hai phiên thảo luận buổi sáng và buổi chiều, đã có 88 lượt ý kiến của các đại biểu đóng góp nhằm hoàn thiện nội dung các chương trình. Các ý kiến thể hiện sự đánh giá cao bố cục, nội dung của các chương trình cũng như vai trò, trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc triển khai xây dựng các chương trình công tác toàn khóa với tính cầu thị cao. Nhiều chương trình trong quá trình xây dựng đã được tổ chức lấy ý kiến chuyên gia và các chủ thể có liên quan nhằm tăng tính khoa học và thực tiễn của các chương trình. Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thiện các chương trình để sớm ban hành chương trình trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giao Ban Thường vụ Thành ủy ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa vào đúng dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2021)./.

 

Thu Hà