Thái Bình cần chú trọng cập nhật kiến thức cho cán bộ

Thứ tư, 16/10/2019 19:50
(ĐCSVN)- Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ; phát huy dân chủ, công khai minh bạch trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Ngày 16/10, Đoàn Kiểm tra số 1151 của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ", gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo đó, Đoàn Kiểm tra kết luận việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập Nghị quyết số 26-NQ/TW, Nghị quyết số 18 -NQ/TW và Kế hoạch của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao nhận thức, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức và đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch và hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, tập trung xây dựng và thực hiện các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình còn một số tồn tại, hạn chế; trong đó việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức học trực tuyến chưa triển khai rộng rãi tới cấp huyện, sở, ngành và cơ sở. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ở một số nơi tiến độ còn chậm; việc tinh giản biên chế ở một số cơ quan, đơn vị chưa đạt yêu cầu; công tác thu hút cán bộ có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc về địa phương công tác còn hạn chế. Công tác luân chuyển, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ chủ yếu mới thực hiện ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Việc điều động, luân chuyển cán bộ từ cấp xã lên cấp huyện, từ xã này sang xã khác, từ huyện này sang huyện khác chưa thường xuyên, số lượng còn hạn chế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, việc thực hiện hai nghị quyết nói trên đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ gìn ổn định trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Việc quán triệt, triển khai nghị quyết của Trung ương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thực hiện rất nghiêm túc, đạt được kết quả cao.

Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết khá bài bản, có kế hoạch sát với tình hình địa phương, tạo ra những chuyển biến bước đầu tốt trong các khâu của công tác cán bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tỉnh Thái Bình cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cập nhật kiến thức cho cán bộ; phát huy dân chủ, công khai minh bạch trách nhiệm của tập thể và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Việc thực hiện hai nghị quyết này vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài nên trong quá trình thực hiện cần nghiên cứu tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, bổ sung những vấn đề còn thiếu, tiếp tục làm tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên nhất trí với kết luận của Đoàn Kiểm tra, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của đoàn đã chỉ ra và nhấn mạnh Tỉnh ủy Thái Bình sẽ chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện hai nghị quyết trên./.

TH
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực