Thường trực Ban Bí thư giao ban với các ban Đảng, văn phòng, đoàn thể Trung ương

Thứ tư, 10/07/2024 19:52
(ĐCSVN) - Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể Trung ương (25 đầu mối).
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tình hình, kết quả công tác nổi bật quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm ổn định, bảo đảm các cân đối vĩ mô. GDP quý II tăng 6,93%, 6 tháng tăng 6,42% là kết quả rất tích cực, trong khi tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới ở mức thấp, có nhiều rủi ro, bất ổn; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang tại một số khu vực...

Tình hình quốc phòng, an ninh trật tự ổn định; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và phát huy, góp phần nâng cao vai trò, vị thế đất nước. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội đã kịp thời kiện toàn nhiều nhân sự, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt. Các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng hoạt động tích cực. Thủ tục hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng. An sinh xã hội được quan tâm; đời sống người dân được cải thiện (đã thực hiện việc tăng lương; phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”; các kỳ thi diễn ra an toàn); văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; phòng, chống dịch bệnh, thiên tai được tích cực triển khai.

Khẩn trương chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng (Nguồn: vtvgo.vn) 

Thời gian tới, tình hình thế giới, trong nước bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng lớn đến mọi lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, an toàn. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người lao động ở một số lĩnh vực gặp khó khăn...

Các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng uỷ, cơ quan, đoàn thể Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp trong tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm; tập trung vào những đề án khó, phức tạp, đề án có nguy cơ chậm tiến độ. Tích cực phát hiện, đề xuất nhân rộng mô hình, nhân tố mới. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công tác nội bộ.

Trước hết, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình làm việc năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; khẩn trương, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ. Tổ chức tốt kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ngày Cách mạng Tháng Tám.

Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; điều chỉnh kịp thời chính sách trước các tình huống phát sinh. Thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường phòng, chống cháy, nổ, tai nạn giao thông; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh...

Hình ảnh tại buổi giao ban. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp.

Thúc đẩy, triển khai thực chất, hiệu quả các kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ với các đối tác; Chương trình đối ngoại 6 tháng cuối năm 2024 của lãnh đạo chủ chốt. Chuẩn bị chu đáo Cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng ta và Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Cam-pu-chia; Cuộc gặp đại diện hai Bộ Chính trị giữa Đảng ta và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng pháp luật; đẩy mạnh đấu tranh, xử lý thông tin xấu, độc. Chủ động phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn xuyên tạc về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, gây rối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là về phòng tránh cháy nổ, an toàn giao thông, an ninh, an toàn thực phẩm; thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động.../.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực