Tiếp tục tham mưu, thực hiện có hiệu quả Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Thứ năm, 13/06/2024 22:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn rất quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, đồng chí Lương Cường đề nghị, UBKT Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trước mắt là tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với UBKT Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay diễn ra chiều nay. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các vụ, đơn vị của Cơ quan UBKT Trung ương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay của UBKT Trung ương và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan chức năng có liên quan ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ngày càng được nâng lên. Tập thể Thường trực Ủy ban, UBKT Trung ương chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất cao; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với một khối lượng công việc lớn, trong đó có nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu đã được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm hoặc những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời. Qua kiểm tra, giám sát kết luận khách quan, chính xác; đề nghị xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đã góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cụ thể:

Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương trình bày báo cáo tại buổi làm việc. 

Về thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao: UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 16 đảng viên; đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 14 đảng viên và 23 tổ chức đảng, trong đó có 26 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 132 đảng viên, 20 tổ chức đảng; tham mưu Ban Bí thư thành lập 02 Đoàn giải quyết tố cáo đối với 02 đảng viên... 

Về thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng: UBKT Trung ương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 78 tổ chức đảng và 23 đảng viên; qua kiểm tra đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng và 100 đảng viên; thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 156 tổ chức đảng và 371 đảng viên; yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật 118 tổ chức đảng và 359 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính đảng đối với 82 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 47 tổ chức đảng và 88 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 09 đảng viên, 01 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 29 đảng viên; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 115 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua kiểm tra, giám sát, UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật 161 tổ chức đảng và 417 đảng viên bằng các hình thức.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương; kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, vốn, tài sản nhà nước; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các dự án/gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện; các vi phạm liên quan đến các Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát...

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. 

Cấp ủy, UBKT các cấp giám sát 213.336 tổ chức đảng và 544.761 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo 3.168 đảng viên và 100 tổ chức đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 601 đảng viên; thi hành kỷ luật đảng 66.433 tổ chức đảng và 1.360 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 95.863 tổ chức đảng, kiểm tra việc thi hành kỷ luật 41.773 tổ chức đảng. UBKT các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập 7.393 đảng viên, qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Tại buổi làm việc, các đồng chí Thành viên UBKT Trung ương đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ thực tế thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát; phân tích, lý giải nguyên nhân khách quan và chủ quan về tình trạng vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" của cán bộ, đảng viên hiện nay còn diễn biến phức tạp; dự báo những vấn đề có thể phát sinh, từ đó đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận những kết quả tích cực UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay. UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả không ngừng được nâng lên. Tập trung nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao về kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Những kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát đã có tác dụng rất lớn trong cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; giúp các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hơn công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nhấn mạnh từ nay đến cuối nhiệm kỳ là giai đoạn rất quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, đồng chí Lương Cường đề nghị, UBKT Trung ương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trước mắt là tham mưu triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ, có hiệu quả Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, tham mưu cho Đảng xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các Tiểu ban, Tổ Giúp việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tập trung nghiên cứu, tổng kết thi hành Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để phục vụ việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng. Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, UBKT Trung ương cần sớm ban hành hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

UBKT các cấp cần chủ động thực hiện toàn diện, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm với tinh thần chủ động hơn, nỗ lực quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn, tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm “nóng”, những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm; thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Việc xử lý kỷ luật phải đảm bảo nghiêm minh, kịp thời, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”, trên tinh thần nhân văn, “trị bệnh cứu người”, mục đích là làm cho tổ chức đảng, đảng viên thấy được vi phạm, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, tiến bộ hơn, làm tốt hơn.

Hình ảnh tại buổi làm việc. 

Đồng chí Lương Cường lưu ý, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa UBKT Trung ương với các tổ chức đảng liên quan; phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. UBKT Trung ương cần tăng cường sự chỉ đạo đối với hoạt động UBKT các cấp ủy trực thuộc Trung ương, nhất là trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của UBKT và Cơ quan UBKT Trung ương tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra; thường xuyên cập nhật kiến thức, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Đồng chí tin tưởng, từ những kinh nghiệm, kết quả đạt được, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực của UBKT Trung ương và UBKT các cấp, công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, có bước tiến mới, mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa; góp phần xây dựng Đảng ta, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt tập thể UBKT Trung ương lĩnh hội, tiếp thu ý kiến của Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, quyết tâm của UBKT Trung ương nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tích cực tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự; nghiên cứu, rà soát, tham mưu kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, đáp ứng với thực tiễn./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực