Tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

Thứ tư, 24/07/2019 21:01
(ĐCSVN) – Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời tập hợp, phản ánh và báo cáo với Đảng và Nhà nước.

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Khối trưởng Khối thi đua Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Khối phó Khối thi đua Nguyễn Văn Được đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của Khối thi đua, Thiếu tướng Nguyễn Thành Công, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết: Năm 2019 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm (2016 - 2020); năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm diễn ra Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI của Hội Cựu chiến binh Việt Nam… Đây là những yếu tố thuận lợi cơ bản, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua của Khối và trên cả nước.

Đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng của Khối, theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Công, các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động tiếp tục được các thành viên trong khối tổ chức triển khai có hiệu quả; nòng cốt là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau". Các phong trào này đều được các thành viên trong Khối quan tâm chỉ đạo; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, phù hợp với thực tiễn của từng thành viên và các địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi để đánh giá khách quan kết quả đã đạt của từng tổ chức, việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 nhất là việc khắc phục những hạn chế, yếu kém; đồng thời thảo luận, cho ý kiến Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đánh giá: 6 tháng đầu năm 2019, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã rất chủ động, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định...

Tuy nhiên, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn cũng nêu một số hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua như: việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ở một số đơn vị chưa thực sự được quan tâm sâu sát; công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế và chưa có sức lan tỏa. Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giữa MTTQ và các thành viên chưa thật sự gắn kết và chủ động.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Nhiên

Để hoàn thành thắng lợi các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn yêu cầu các đơn vị trong Khối cần tập trung tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các tổ chức, huy động sức mạnh của đoàn viên, hội viên và toàn dân, cùng với Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào như: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”... Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và các nội dung Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam năm 2019. Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ở mỗi tổ chức. Chủ động bám sát và tổ chức các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng để năm bắt tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời tập hợp, phản ánh và báo cáo với Đảng và Nhà nước.

Các đơn vị tiếp tục chú trọng chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên cơ sở đảm bảo đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng, kịp thời, chính xác, có tính giáo dục, nêu gương; quan tâm công tác phát hiện, tổng kết và nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; hướng về người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, tránh khen thưởng tràn lan. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng; quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả./.

An Nhiên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực