Tin tưởng, kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công và nhiều đổi mới

Thứ sáu, 29/01/2021 21:16
(ĐCSVN) – Trong những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, nhiều người dân bày tỏ tin tưởng Đảng sẽ làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân để đưa đất nước vươn tới tầm cao mới.

TS. Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 3 cho biết, qua nhiều kênh quan sát thực tế ở TP Đà Nẵng cũng như thông tin từ báo chí, các trang mạng xã hội, cho thấy: Đại hội XIII của Đảng đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Không chỉ ở các cơ quan, đơn vị công sở mà từ quán cà phê, góc chợ; từ cán bộ, đảng viên đến từng người dân; từ người lớn đến các em học sinh, sinh viên… đều nói về Đại hội.

 

leftcenterrightdel
 TS.Nguyễn Văn Hào, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng- Học viện Chính trị Quốc gia Khu vực 3.

Khẳng định sự kỳ vọng, tin tưởng vào thành công của Đại hội Đảng lần này, TS. Nguyễn Văn Hào tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn, bầu ra những đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo là những đồng chí thực sự đủ đức, đủ tài, đủ năng lực và có tầm nhìn để tiếp tục chèo lái, đưa con tàu đất nước tiếp tục tiến lên… TS. Nguyễn Văn Hào cho biết: Qua nhiều kênh thông tin cho thấy, các tầng lớp nhân dân kỳ vọng Đại hội lần này không chỉ đưa ra được phương hướng, nhiệm vụ, quyết sách đúng đắn, sát hợp với tình hình và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới hiện nay mà Đại hội sẽ bầu ra được một Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và những vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước thực sự là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của Đảng để đại diện Nhân dân lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển... 

Nói về những điểm mới tại Đại hội lần này, TS.Nguyễn Văn Hào cho biết: Điểm mới đầu tiên và đặc biệt ý nghĩa, quan trọng chính là chủ đề của Đại hội XIII, đó là:  "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Theo TS. Nguyễn Văn Hào, chủ đề này nói đến 02 điểm mới lớn. Thứ nhất là gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị. Điểm mới này cho thấy nhận thức mới của Đảng ta về sức mạnh của Đảng. Đảng có mạnh thì hệ thống chính trị mới mạnh. Và hệ thống chính trị có mạnh thì Đảng mới mạnh. Đây là mối quan hệ biện chứng được Đảng ta nhận thấy và nêu rõ phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Điểm mới thứ hai là Đảng đã nhận thấy và nêu rõ: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước”. Điểm mới này chưa một đại hội nào nói rõ, sâu rộng như lần này. Bởi khát vọng phát triển đất nước chính là mong muốn, kỳ vọng hàng nghìn năm qua của dân tộc ta, bây giờ phải làm sao để khơi dậy tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí độc lập, tự cường của toàn thể Nhân dân để đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Một điểm mới nữa mà TS. Nguyễn Văn Hào mà đề cập đến chính là thành tựu của 35 năm đổi mới đã để lại cho Đảng, cho đất nước nhiều điều vô cùng quý giá. Trong đó thế và lực của đất nước đã mạnh lên rất nhiều; niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố, tăng cường; chính trị- xã hội ổn định. Chỉ khi đất nước ổn định chính trị, ổn định xã hội thì mới thu hút được đầu tư nước ngoài; đất nước ổn định mới có điều kiện để phát triển; đồng thời khi Nhân dân đặt tất cả niềm tin vào Đảng cũng đồng nghĩa sức mạnh của Đảng vô cùng to lớn, đủ sức để Đảng lãnh đạo đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để tiến lên.

Tâm đắc về đánh giá mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu tại phiên khai mạc Đại hội vừa qua, TS. Nguyễn Văn Hào cho biết: Chúng ta có cơ sở để tin rằng, những định hướng mà Đảng nêu ra ở Đại hội lần này sẽ được Đảng ta thực hiện, vận dụng thành công, qua đó đưa đất nước Việt Nam tiếp tục vững mạnh, sánh vai với các cường quốc 5 châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu đã mong đợi.

leftcenterrightdel
Ông Trần Đoàn Thịnh, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 .

Cùng chung nhận định và tin tưởng vào sự thành công của Đại hội XIII của Đảng, ông Trần Đoàn Thịnh, nguyên cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 (hiện sống tại TP Đà Nẵng) cho rằng: Qua sinh hoạt tại Tổ dân phố cũng như qua ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân mà ông có dịp tiếp cận đều cho rằng Đại hội XIII lần này thực sự là một kỳ đại hội của đổi mới.

Theo ông Thịnh, điểm mới của Đại hội không chỉ được thể hiện ở khâu tổ chức mà quan trọng là nhiều điểm mới được dự thảo văn kiện Đại hội lần đầu tiên đưa vào hay những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước ta trong những thập niên sắp tới như: Đến năm 2025 nước ta sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là những khẳng định thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng, đồng thời là cơ sở, định hướng lớn cho nhiệm vụ sắp tới của toàn Đảng, toàn dân ta. Tôi tin rằng, với sự nhất trí cao trong Đảng và sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân ta, nhất định các mục tiêu ấy sẽ thành công như mong đợi”- ông Trần Đoàn Thịnh tin tưởng.

Cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với thành công của Đại hội XIII lần này và những quyết sách mới của Đảng sau Đại hội để đưa đất nước tiến mạnh, tiến nhanh trong những năm tới, tại buổi gặp mặt các đại biểu nguyên là cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 diễn ra vào ngày 27/1 vừa qua tại Đà Nẵng do Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thừa ủy quyền của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ông Nguyễn Kim Tuấn, Trưởng Ban liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 khẳng định: Các đồng chí nguyên là cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5 đều rất quan tâm và kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội XIII lần này. Tin tưởng Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và các thành viên Bộ Chính trị khóa mới cũng như các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước thực sự có năng lực, có đạo đức và giúp Đảng, Nhà nước có nhiều quyết sách đúng đắn, phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Kim Tuấn, Trưởng Ban liên lạc Ban Tuyên huấn Khu ủy Khu 5

“Tin tưởng Đảng sẽ làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo đất nước; xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân cả nước; đồng thời Đảng cũng phải tự soi rọi, tiếp tục chỉnh đốn và hoàn thiện hơn, thực sự trong sạch, vững mạnh để đưa đất nước phát triển, vươn tới tầm cao mới”- ông Nguyễn Kim Tuấn bày tỏ niềm tin./.

Bài, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực