Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các cử tri thành phố Hà Nội. (Ảnh: TA)

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước đã được Hội nghị Trung ương 8 xem xét kỹ lưỡng. Theo các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết của người đứng đầu Nhà nước. Nhìn từ góc độ công tác đối ngoại, việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước sẽ thuận lợi. Khi người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước thì công tác lãnh đạo phát triển đất nước về kinh tế - xã hội nói chung sẽ thuận lợi hơn trong tình hình mới.

 “Thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều dấu ấn lớn, được nhân dân cả nước tin tưởng, đặc biệt là trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc Quốc hội bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước là vấn đề mà cử tri và các đại biểu rất quan tâm và mong mỏi” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, tỉnh Quảng Bình nhận định. Đồng thời cho rằng như vậy sẽ định hướng được vai trò lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt, trong mở rộng quan hệ với các nước thì vai trò của Chủ tịch nước và Tổng Bí thư là thống nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia trong quá trình mở rộng quan hệ ngoại giao trên trường quốc tế.

Ông Đinh Trường Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình bày tỏ vui mừng khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch nước với số phiếu cao. Ông Sơn cho biết, cá nhân tôi cũng như nhiều cán bộ Mặt trận tỉnh Ninh Bình kỳ vọng và mong đợi kết quả bầu Chủ tịch nước lần này. Đây là niềm vui của cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung và đặc biệt là cán bộ khối Mặt trận nói riêng.

Ông Đinh Trường Sơn khẳng định, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức vụ Chủ tịch nước càng thuận lợi trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Điều này chắc chắn góp phần nâng cao hiệu quả trong việc phối hợp xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân….Ông Đinh Trường Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình

Đồng thời việc phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; Quy định về việc MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền sẽ càng thuận lợi; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh….

Ông Đinh Trường Sơn cho rằng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đánh giá cao về uy tín, sự trong sạch, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Với vai trò là Chủ tịch nước, ông Sơn tin tưởng và yên tâm công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian tới sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cùng tâm trạng phấn khởi, Đại tá Đỗ Xuân Đán, nguyên Trưởng Phòng Tài chính Quân khu 9 cho biết, Hội nghị Trung ương lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thống nhất tuyệt đối (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước đã mang rất nhiều ý nghĩa. Điều này cũng thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng, thống nhất quan điểm cao trong Trung ương. Việc hôm nay Tổng Bí thư trúng cử Chủ tịch nước với đa số phiếu tại Quốc hội đã thêm một lần nữa khẳng định một điều cứ là nhân tài thì dù ở bất cứ vùng miền nào, cứ tiêu biểu cho trí tuệ, chí công vô tư, tiêu biểu cho sức chiến đấu của Đảng ta sẽ được nhân dân đồng thuận.

Đại tá Đỗ Xuân Đán. (Ảnh:TA)

“Trên vai trò Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng...  Tới đây, khi tiếp tục đảm nhiệm thêm trọng trách Chủ tịch nước thì với sự điều hành nhất quán này, tôi tin tưởng với khả năng của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ đẩy mạnh hơn, phát huy nhiều hơn nữa", Đại tá Đỗ Xuân Đán nói.

Ấn tượng với những gì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội XII vừa qua, bà Nguyễn Thị Hương, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bày tỏ đồng tình cao với việc Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư giữ chức Chủ tịch nước. Theo bà, người giữ cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phải là một tấm gương trong sạch, thực sự mẫu mực về đạo đức, phong cách, lối sống, có tầm nhìn chiến lược, biết quy tụ nhân tài. Với những gì Tổng Bí thư đã làm được trong thời gian qua, người dân rất ủng hộ và tin tưởng rằng, khi người đứng đầu Đảng cũng là người đứng đầu Nhà nước, việc điều hành các công việc của đất nước, nhất là các vấn đề liên quan đến phát triển đất nước về kinh tế - xã hội nói chung sẽ thuận lợi hơn trong  tình hình mới./.

Trung Anh