Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 18/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, tạo không khí phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã đạt được; tin tưởng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP.

leftcenterrightdel
Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, quan trọng. (Ảnh minh họa: HY) 

Cấp ủy Đảng các cấp chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết gắn với thực tiễn của địa phương, ngành, đơn vị một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, bám sát phương hướng phát triển Thủ đô, những nhiệm vụ chủ yếu và các khâu đột phá.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng, thời gian thích hợp; coi trọng việc tổ chức thảo luận, đối thoại trong học tập; chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên có năng lực, tài liệu đầy đủ để cán bộ, đảng viên nghiên cứu.

Theo kế hoạch, các cán bộ chủ chốt thành phố sẽ được nghiên cứu, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội trong tháng 12/2020. Hội nghị do các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy khối trực thuộc Thành ủy hoàn thành trước ngày 15/1/2021. Các hội nghị do đảng ủy cơ sở hoàn thành trong tháng 1/2021. Các lớp do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hoàn thành trong tháng 12/2020…

* Ngày 19/11, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 5418/UBND-TKBT về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND TP; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu; 5 định hướng, nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy giai đoạn 2020-2025, căn cứ yêu cầu thực tiễn của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để tham mưu cho Ban Cán sự đảng UBND TP trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP ban hành các nghị quyết, chỉ thị.

Đồng thời tham mưu UBND TP ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, quyết định, chỉ thị... theo từng lĩnh vực để thực hiện xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ, trong đó tập trung vào việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, các lĩnh vực trọng tâm, cấp bách, khâu đột phá, khâu yếu, việc khó của thành phố.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo tham mưu, đề xuất của các đơn vị về các nhiệm vụ, giải pháp, các nội dung công việc cụ thể trình UBND TP trước ngày 10/12/2020; đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, cập nhật vào kế hoạch chung của UBND TP.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Trong đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, kèm theo phụ lục các chương trình, đề án, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết chuyên đề cụ thể, đồng bộ, phù hợp với thực tế; phân công rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện, xác định rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Dự thảo kế hoạch trình UBND thành phố trước ngày 25/12/2020.

Về việc tham mưu triển khai thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII, UBND TP giao giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố khẩn trương nghiên cứu, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND TP dự thảo các chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII để xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP thông qua. Dự thảo từng chương trình công tác lớn của Thành ủy trình Ban Cán sự đảng UBND TP trước ngày 30/1/2021…/.

Hải Yến