Tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ

Thứ năm, 11/07/2024 14:02
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Sáng 11/7, tại TP Tuy Hoà (tỉnh Phú Yên), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh uỷ Phú Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết 35 năm công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024). Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương, Quân ủy Trung ương, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); lãnh đạo ban Tuyên giáo 63 tỉnh, thành ủy trong cả nước. Đại diện tỉnh Phú Yên có đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất ở Trung ương và địa phương

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, Bản tin “Thông báo nội bộ” (nay là Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ) đã được Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) ban hành từ tháng 7 năm 1989. Bản tin ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng Ðảng trong bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào thoái trào; các thế lực cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”; một bộ phận cán bộ, đảng viên có hiện tượng bi quan, hoang mang, dao động...; phục vụ hoạt động chỉ đạo của cấp ủy đảng; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Từ khi ra đời đến nay, Thông tin sinh hoạt chi bộ (còn gọi là Bản tin) không ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, phát triển về số lượng, dung lượng; trở thành tài liệu quan trọng sử dụng trong sinh hoạt chi bộ; góp phần củng cố và tăng cường sức chiến đấu của chi bộ đảng, cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, công tác chỉ đạo, biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ 35 năm qua luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất ở cả Trung ương và địa phương; được cụ thể hóa bằng các văn bản, quy định, quy chế phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị.

Ở Trung ương, từ khi ra đời và qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Trung ương luôn quan tâm chỉ đạo công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin. Ở địa phương, từ khi Bản tin Trung ương ra đời, với sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy và vai trò tham mưu, chủ động của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ của đảng bộ đã được biên soạn, phát hành và ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong nội dung sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới” và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quốc đã quan tâm tăng cường chỉ đạo sử dụng có hiệu quả Bản tin trong sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành nhiều loại văn bản và triển khai nhiều hoạt động có nội dung liên quan trực tiếp đến việc biên tập, phát hành, sử dụng Bản tin và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc đổi mới Bản tin, như: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu (Thông báo, Công văn), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh (Kết luận, Hội thảo), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Đề án, kiểm tra, khảo sát)...

Về công tác sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức tổng kết 10 năm, 20 năm Bản tin. Trong năm 2023 và 2024, để có cơ sở đánh giá công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sau 35 năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành khảo sát công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin tại một số tỉnh ủy, thành ủy; tổ chức tọa đàm về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản tin; tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên Bản tin cho đội ngũ biên tập, cộng tác viên Bản tin trên toàn quốc.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng tổ chức tổng kết đánh giá hiệu quả sử dụng Bản tin ở cơ sở, các loại hình chi bộ đảng. Công tác tổng kết đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong chỉ đạo, biên soạn và sử dụng Bản tin; có sự điều chỉnh kịp thời về cả nội dung và phương thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình mới, tăng hiệu quả của Bản tin. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng, lưu hành Bản tin được thực hiện khi kiểm tra công tác tuyên giáo hằng năm.

 Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bức ảnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo tỉnh Phú Yên.

“Cẩm nang” dành cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, trong quá trình biên soạn, Bản tin được thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp ủy đảng tùy theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị hằng tháng định hướng nội dung thông tin đưa vào Bản tin.

Về nội dung thông tin, Bản tin đã khẳng định được vai trò và sự cần thiết trong công tác xây dựng Đảng, là phương thức lãnh đạo hiệu quả của cấp ủy, nhất là tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trước các nhiệm vụ chính trị quan trọng. Sinh hoạt chi bộ là một trong những hình thức hoạt động chủ yếu của chi bộ, là cơ sở tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của chi bộ, của đảng viên; bảo đảm cho chi bộ thực hiện chức năng lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị.

Với tôn chỉ, mục đích đề ra, Bản tin đã thực hiện sứ mệnh là tuyên truyền đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những văn bản mới, những chủ trương, quyết sách mới về xây dựng Đảng, về định hướng phát triển đất nước và các nghị quyết chuyên đề; chỉ đạo điều hành của Chính phủ và kết quả đạt được, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao...; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền bộ, ngành, địa phương; công tác xây dựng Đảng; giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên; giáo dục truyền thống dân tộc và cách mạng; phản ánh điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những vấn đề thời sự trong đời sống chính trị - kinh tế quốc tế có liên quan hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam...

Do đó, Bản tin được xem là “cẩm nang” cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên sử dụng trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng để phổ biến và làm sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về công tác xây dựng Đảng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn trực tiếp với chi bộ; góp phần tạo ra sự thống nhất và đồng thuận trong thực hiện, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Cùng với kết quả trên, trong 35 năm qua, Bản tin đã cung cấp cho cán bộ, đảng viên những thông tin chính thống, có định hướng; phong phú, đa dạng, đề cập kịp thời nhiều vấn đề mới, phản ánh nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội. Ngay từ khi ra đời, Bản tin đã được xác định không phải là báo, tạp chí, bản tin đại chúng. Trong dòng chảy như vũ bão của thông tin, Bản tin đã thể hiện đặc thù “là một tài liệu đặc biệt, lưu hành trong nội bộ Đảng” ở tính chính thống, định hướng, trọng tâm và hệ thống.

 
Các đại biểu dự Hội nghị tham quan trưng bày sách chính trị bên lề Hội nghị

Luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích là tài liệu nội bộ Đảng cung cấp đến chi bộ, cán bộ, đảng viên

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị của Trung ương và đại diện Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trong cả nước đã có nhiều ý kiến tham luận, trao đổi; hầu hết các ý kiến đều khẳng định: Từ khi ra đời đến nay, Bản tin luôn tuân thủ tôn chỉ, mục đích là một tài liệu nội bộ Đảng cung cấp đến chi bộ, cán bộ, đảng viên những thông tin cần thiết, chính thống, có định hướng, phục vụ sinh hoạt chi bộ. Trong 35 năm qua, Bản tin ngày càng cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Các tin, bài ngắn gọn, dễ hiểu, đáp ứng được công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở. Cơ cấu nội dung phong phú, hợp lý, có trọng tâm, dễ theo dõi, chất lượng thông tin tốt. Hình thức đa dạng với bản in và các ấn phẩm điện tử nhanh chóng, mới mẻ, hấp dẫn... kịp thời phục vụ sinh hoạt chi bộ hằng tháng.

Theo các ý kiến, trong bối cảnh bùng nổ thông tin, Bản tin đã khẳng định vai trò và sự cần thiết trong công tác xây dựng Đảng và phương thức lãnh đạo của chi bộ, nhất là vai trò trong sự thống nhất nhận thức và hành động trước các nhiệm vụ chính trị quan trọng không chỉ cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên;... qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các ý kiến cũng thống nhất nhận định, những kết quả đạt được qua 35 năm biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ (1989 - 2024), luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng thông qua việc chỉ đạo, ban hành các quy định về nâng cao chất lượng Bản tin, định hướng nội dung, cung cấp các điều kiện phục vụ biên tập, phát hành Bản tin; sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong việc cung cấp thông tin.

Cơ chế cung cấp thông tin trong Đảng và trong xã hội ngày càng được hoàn thiện, mở rộng, được đưa vào quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đã tạo điều kiện cho việc tiếp cận thông tin định hướng của Trung ương về các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của địa phương, đơn vị, các vấn đề, sự kiện quan trọng được nhanh chóng, phục vụ kịp thời cho công tác xử lý, biên tập tin, bài.

Đội ngũ biên tập viên có tâm huyết, trách nhiệm, được quan tâm bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; mạng lưới cộng tác viên mở rộng, phối hợp hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng tin, bài, phản ánh sinh động, kịp thời các vấn đề, sự kiện quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị, xã hội.

Tính hữu ích, thiết thực của Bản tin ngày càng được nâng lên, do đó ngày càng được cán bộ, đảng viên tin cậy tiếp nhận, khai thác và đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến hình thức của Bản tin.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một số hạn chế cũng được Hội nghị nhận định. Trong đó, một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Bản tin. Trong sinh hoạt, một số chi bộ, đảng bộ chưa chú trọng khai thác, sử dụng thông tin một cách có hiệu quả. Hiệu quả khai thác Bản tin ở một số loại hình chi bộ còn thấp, như: Loại hình chi bộ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chi bộ nông thôn, miền núi.

Cơ cấu, nội dung thông tin trong các Bản tin của các tỉnh ủy, thành ủy không thống nhất. Ngoài phần tin địa phương, tin ngành; tin trong nước; tin thế giới; văn bản mới, Bản tin của nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy có thêm các phần khác nhau theo mục đích, yêu cầu sử dụng. Ở một số địa phương, ngoài Bản tin của tỉnh ủy, thành ủy, còn có Bản tin của các huyện ủy, thị ủy và Bản tin của một số đảng bộ xã, phường, thị trấn.

Tính định hướng chính trị trong một số tin, bài còn hạn chế. Chưa có nhiều bài viết có tầm chiến lược phản ánh hoạt động của các lĩnh vực quan trọng. Thiếu bài viết về những vấn đề mới đang được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm.

Hình thức, tên gọi của các Bản tin chưa có sự thống nhất. Có sự khác biệt lớn về kích thước, dung lượng trang. Một số Bản tin có hình thức chưa hấp dẫn, chưa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của người đọc.

Chế độ chi trả nhuận bút, biên tập, phát hành chưa thống nhất, chủ yếu do các địa phương, đơn vị tự vận dụng chi trả nên chưa tạo động lực thúc đẩy đội ngũ biên tập viên.

  Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ. Trong đó có việc tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của Bản tin trong nội dung tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm tăng cường năng lực, sức chiến đấu của chi bộ đảng, đảng viên trong tình hình mới.

Xác định rõ tôn chỉ, mục đích, quy định, nguyên tắc, điều kiện hoạt động của Bản tin để có quy chuẩn thống nhất thực hiện trong cả hệ thống chính trị, đưa Bản tin thật sự trở thành một kênh thông tin quan trọng của công tác tư tưởng.

Đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin theo hướng trọng tâm, thiết thực, rõ tính định hướng và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng Bản tin theo hướng ngắn gọn, thiết thực, sử dụng hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Tăng cường thông tin có tính nội bộ để góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc về tư tưởng hiện nay; những thông tin có tính chỉ đạo và định hướng tư tưởng về những vấn đề thời sự “nóng” đang diễn ra ở địa phương, trong nước và trên thế giới đang được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm; các bài viết phân tích sâu để đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường các tin, bài về công tác xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm để cán bộ, đảng viên có thể thảo luận, bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình, giúp công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng ngày càng được nâng cao, đồng thời tạo sự phong phú, hấp dẫn trong sinh hoạt chi bộ.

Đổi mới hình thức, cách thức sử dụng Bản tin ở tổ chức đảng, đảng viên để đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc duy trì Bản tin giấy cần quan tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xuất bản Bản tin điện tử, tiến tới số hóa Bản tin để cán bộ, đảng viên dễ dàng khai thác thông tin một cách nhanh nhạy, kịp thời thông qua các thiết bị công nghệ (máy tính bảng, điện thoại thông minh...). Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong việc sử dụng Bản tin ở cơ sở bằng cách đa dạng hóa cách thức thông tin đến cán bộ, đảng viên để phát huy tối đa hiệu quả của Bản tin.

Đầu tư, trang bị phương tiện phục vụ công tác biên tập, phát hành Bản tin; đồng thời có chế độ, chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ biên tập, cộng tác viên để tạo động lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công việc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Bản tin.

Cần đổi mới Bản tin theo hướng trọng tâm, thiết thực, rõ tính định hướng

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng đã đạt được qua 35 năm biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đạt được là rất quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục nâng cao vai trò, hiệu quả của Bản tin, thực hiện tốt việc cung cấp thông tin trong Đảng. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhận thấy những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã được chỉ ra cũng như những bài học kinh nghiệm không chỉ dành cho đội ngũ làm công tác biên soạn, biên tập mà cả đối với các cấp ủy đảng, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao chất lượng thông tin của Bản tin.

Đồng chí lưu ý, trong bối cảnh hiện nay, thông tin đang ngày càng trở nên đặc biệt quan trọng, trở thành một nguồn lực lớn cho quá trình phát triển. Lênin từng nói “Không có thông tin thì không có thắng lợi trong bất cứ lĩnh vực nào của sản xuất vật chất và khoa học - kỹ thuật”. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở ra một sự nhảy vọt thần kỳ trên lĩnh vực thông tin. Có thể dễ nhận thấy, chưa bao giờ thông tin đến với chúng ta nhanh chóng như hiện nay, và cũng chưa bao giờ thông tin đa dạng, phong phú như hiện nay. Sự bùng nổ thông tin trong kỷ nguyên số đã tạo ra nhiều thời cơ nhưng cũng có không ít thách thức đối với xã hội. Trong bối cảnh đó, công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung lẫn phương thức phát hành, sử dụng. Định hướng công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin trong thời gian tới chúng ta xác định rõ cần: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của Bản tin trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường năng lực, sức chiến đấu của chi bộ đảng, đảng viên trong tình hình mới. Xác định rõ tôn chỉ, mục đích, quy định, nguyên tắc, điều kiện hoạt động của Bản tin để có quy chuẩn thống nhất thực hiện trong cả hệ thống chính trị, đưa Bản tin thật sự trở thành một kênh thông tin quan trọng của công tác tư tưởng. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng Bản tin theo hướng trọng tâm, thiết thực, rõ tính định hướng và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của cán bộ, đảng viên. 

Các  tập thể, cá nhân được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng

Đồng tình với 6 nhiệm vụ, giải pháp Hội nghị đã xác định cũng như những kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng gợi mở một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin ở các cấp. Tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và nguyên tắc thông tin trong Đảng để tổ chức hoạt động của Bản tin từ Trung ương đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đây là điều hết sức quan trọng để thông tin đúng định hướng, bám sát thực tiễn và đáp ứng được nhu cầu thông tin của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Cần đổi mới nội dung Bản tin theo hướng trọng tâm, thiết thực, rõ tính định hướng. Tăng cường thông tin có tính nội bộ để góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc trong công tác tư tưởng hiện nay; những thông tin được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, phản bác các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thông qua các bài viết có tính chuyên sâu; tăng cường các tin, bài về công tác xây dựng Đảng… Qua đó góp phần nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục có sự quan tâm cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với đội ngũ biên tập viên Bản tin; ban hành các cơ chế, chính sách để động viên kịp thời người viết, người làm công tác biên tập, phát hành. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn cả về tư tưởng chính trị đến chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập viên, cộng tác viên Bản tin; tạo động lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết với công việc để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Bản tin. Mạnh dạn từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động Bản tin...

Tại Hội nghị, 28 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình biên soạt, phát hành và sử dụng Bản tin sinh hoạt chi bộ thời gian qua đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng.

Trước đó, Hội nghị đã nghe đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên phát biểu chào mừng, giới thiệu những thành tựu cơ bản trên các lĩnh vực của tỉnh Phú Yên, đồng thời thông tin về công tác biên soạn, phát hành và sử dụng Ban tin sinh hoạt chi bộ tại địa phương.

Dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương, bản tin sinh hoạt chi bộ của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và một số ấn phẩm tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật phát hành thời gian gần đây để phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu và cập nhật sách, tạp chí mới đến các đại biểu, đơn vị dự Hội nghị./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực