Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: H. Thảo)

Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh tại Hội nghị quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) được Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 11/4, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị một cách sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cơ quan, đơn vị mình. Với hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề phải cụ thể, thiết thực gắn với chủ đề năm 2019 của TP “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54 của Quốc hội” và chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mỗi đơn vị cần xác định các công trình cụ thể, phần việc cụ thể gắn với chăm lo đời sống nhân dân, chú trọng xây dựng lực lượng, phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên mới.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, trong nhiệm vụ công tác và đời sống hàng ngày, các cấp ủy đảng, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, xóm ấp và gia đình.

Theo đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP Hồ Chí Minh, làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc tổ chức các hoạt động trong đợt sinh hoạt phải sâu sắc, thiết thực về nội dung, cụ thể xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Cùng với đó là triển khai đột phá cải cách hành chính tại TP. Hình thức thực hiện phải trang trọng, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đối với cấp TP sẽ có 8 nội dung hoạt động như: tổ chức đợt sinh hoạt chính trị một cách sâu sắc, lắng đọng ở từng tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ TP, toàn hệ thống chính trị TP về 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chi Minh; tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Lễ biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 - 2019.

Cùng với đó, TP sẽ thực hiện công trình nâng cấp phòng trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; tổ chức cầu truyền hình 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức triển lãm 50 năm TP Hồ Chí Minh thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

VL