TP Quy Nhơn thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ năm, 09/11/2023 16:11
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Uỷ ban Kiểm tra các cấp TP Quy Nhơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Qua đó, đã góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XIV.

Đây là khẳng định của đồng chí Đặng Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn khi trao đổi về những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng tại Đảng bộ địa phương trong hơn nửa nhiệm kỳ qua.

Theo đó, Đảng bộ TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có 69 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 12.793 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trên địa bàn TP đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình kiểm tra, giám sát, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV, nhất là nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đến cấp ủy, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT), cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, như Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy; quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy; các quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng... 

Mặt khác, cấp ủy và UBKT các cấp cũng quan tâm xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng nhiều lĩnh vực và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn TP Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra 147 tổ chức đảng, 194 đảng viên; giám sát 68 tổ chức đảng, 54 đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Nôi dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản, thu nhập; công tác cán bộ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng, đảng viên nhận thấy rõ ưu điểm để phát huy; khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục; đồng thời chỉ ra những sai phạm cần kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm khắc các sai phạm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý các lĩnh vực để thúc đẩy, đưa địa phương phát triển.

Thường trực Thành uỷ và UBKT Thành uỷ Quy Nhơn trao đổi với phóng viên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nửa nhiệm kỳ qua. 

Đồng chí Đặng Mạnh Cường cũng cho biết, cùng với công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ các cấp, UBKT các cấp cũng tiến hành kiểm tra 53 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra 155 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Kiểm tra 91 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Giám sát 52 tổ chức đảng, 80 đảng viên là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Giải quyết tố cáo đối với 1 đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp trong thành phố đã thi hành kỷ luật 25 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 15, cảnh cáo 2, khai trừ 8 trường hợp. Trong xem xét, thi hành kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp, phương châm, đúng thẩm quyền nên đảng viên bị kỷ luật đã thấy rõ khuyết điểm, vi phạm để sửa chữa, khắc phục nên đến nay không có trường hợp nào khiếu nại kỷ luật đảng.

Với những thành tích, kết quả tích cực đạt được, UBKT Thành ủy Quy Nhơn đã được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen. Nhờ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đã góp phần xây dựng Đảng bộ TP Quy Nhơn trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2021; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nâng cấp; thu ngân sách đạt 126,67% dự toán năm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, phòng, chống dịch bệnh COVID-19; các chính sách an sinh xã hội, người có công. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giữ vững, ổn định. Hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XIV, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, trong thời gian tới, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quy Nhơn Đặng Mạnh Cường, cấp ủy các cấp sẽ liên tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, UBKT các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, trước mắt là năm 2023. Chú trọng kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình và cấp trên. Tăng cường giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp ủy xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy UBKT từ thành phố đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc trong tình hình mới.../.

Bài, ảnh: Đình Tăng - Hữu Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực