Trấn Yên phát huy truyền thống cách mạng​

Thứ sáu, 11/03/2022 10:30
(ĐCSVN) - Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc; chung sức, đồng lòng phát triển kinh tế - xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết của vùng đất giàu truyền thống cách mạng…

Những trang sử vẻ vang

Theo lịch sử đảng bộ huyện Trấn Yên, tháng 10/1945, Ủy ban hành chính kháng chiến huyện Trấn Yên được thành lập, sau đó Uỷ ban hành chính kháng chiến ở các xã trong toàn huyện cũng nhanh chóng thành lập nhằm ổn định đời sống nhân dân, chuẩn bị các điều kiện vật chất và tinh thần cùng cả nước kháng chiến chống Pháp.

Ngày 12/6/1946, Tỉnh uỷ Yên Bái thành lập Ban cán sự Đảng huyện Trấn Yên gồm 03 đảng viên. Ngày 15/3/1947, Đảng bộ huyện Trấn Yên được thành lập trên cơ sở 4 chi bộ đảng với 24 đảng viên.

Sự ra đời của Đảng bộ huyện Trấn Yên là bước phát triển của phong trào cách mạng, để đảm nhận trọng trách lãnh đạo toàn diện cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lãnh đạo củng cố xây dựng chính quyền, lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong huyện tăng gia lao động sản xuất, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.

leftcenterrightdel
 Di tích lịch sử cấp quốc gia Nhà sàn gia đình ông Trần Đình Khánh - “địa chỉ đỏ” giáo dục tư tưởng cách mạng cho nhiều thế hệ cán bộ huyện Trấn Yên. (Ảnh chụp thời điểm dịch bệnh ở địa phương chưa diễn biến phức tạp)

Tháng 10/1947, thực dân Pháp mở rộng tái xâm lược với ý đồ chiếm toàn tỉnh Yên Bái để uy hiếp căn cứ địa Việt Bắc. Đảng bộ, quân và dân Trấn Yên đã kiên trì thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh” kết hợp “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” của Đảng, huy động tổng lực sức người, sức của phục vụ cho các chiến dịch lớn, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Giai đoạn 1955 - 1965, Đảng bộ và nhân dân Trấn Yên đã bắt tay vào nhiệm vụ khôi phục sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, xây dựng đời sống mới.

Giai đoạn 1965 - 1975, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược vừa sản xuất vừa chiến đấu, chi viện sức người sức của cho cách mạng miền Nam. Khi giặc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào “tay cày, tay súng”, “tay búa, tay súng”,... kịp thời động viên tinh thần, khí thế và sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân vừa hăng hái lao động sản xuất vừa tham gia chiến đấu với hàng trăm trận đánh oanh liệt; đã có hàng nghìn thanh niên Trấn Yên lên đường đánh giặc và anh dũng hy sinh, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân 1975.

Bước vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trấn Yên đã đạt được một số thành quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần cùng cả nước lần lượt làm thất bại âm mưu phá hoại, xâm lược, gây mất ổn định của các thế lực thù địch.

Với quyết tâm cao trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện Trấn Yên đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành các kế hoạch, mục tiêu đề ra, nhất là trong bối cảnh cuối những năm 80 của thế kỷ XX, khi tình hình chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa có nhiều biến động, đã có những ảnh hưởng đến tình hình trong nước.

Ghi nhận những nỗ lực vượt khó cùng những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho 07 tập thể và 03 cá nhân; 82 bà mẹ của Trấn Yên được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý “Mẹ Việt Nam anh hùng”.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Huyện ủy Trấn Yên đi cơ sở thăm một mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao của người dân ở xã Việt Cường.(Ảnh chụp thời điểm dịch bệnh ở địa phương chưa diễn biến phức tạp)

Xây dựng đảng bộ lớn mạnh đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, dưới ánh sáng Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, cụ thể hoá đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày một vững mạnh, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau gần 10 năm triển khai (giai đoạn 2010 – 2020), Trấn Yên đã trở thành huyện đầu tiên của khu vực Tây Bắc được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến nay, Trấn Yên đã xây dựng được các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, có thế mạnh như vùng tre măng Bát Độ trên 3.700 ha; vùng trồng dâu trên 700 ha; vùng trồng quế trên 19.000 ha…; đã xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, theo hướng nâng cao giá trị gắn với bảo vệ môi trường; sự nghiệp giáo dục, y tế được quan tâm, chăm lo, kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn huyện có 48/48 trường đạt chuẩn quốc gia; Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 43,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững, năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2015 - 2020 là 1,16%, thấp hơn bình quân của tỉnh và cả nước và theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021- 2025 là  3,97 %.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết đại hội các cấp ở địa phương, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, song với tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả huyện Trấn Yên đã hoàn thành toàn bộ 40/40 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra như: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2021 đạt 1.505 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.108 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 299,69 tỷ đồng; đã có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 73 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 65,68%… Với những kết quả đạt được đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trấn Yên đã và đang tích cực góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái theo định hướng “xanh, hài hoà, bản sắc, hạnh phúc” và góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

leftcenterrightdel
 Một góc trung tâm huyện lỵ Trấn Yên hôm nay.

Trong cảm xúc vinh dự, tự hào về quá trình 75 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện, đồng chí Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên cho biết: Phát huy thành tựu đạt được trong 75 năm qua, bước vào thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2020 – 2025, địa phương sẽ chú trọng tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khơi dậy ý chí khát vọng phát triển; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường; thực hiện công bằng xã hội; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện gắn với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

“Chặng đường đã qua để chúng tôi mãi ghi nhớ và tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Bước sang giai đoạn mới, lịch sử đang đặt lên vai các thế hệ hôm nay và mai sau những trọng trách mới, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả những thành tựu và kinh nghiệm đã có; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Trấn Yên phát triển toàn diện...”   - Bí thư Trần Nhật Tân nhấn mạnh./.              

Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực