Vĩnh Long “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 12/05/2023 17:45
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và mong muốn cống hiến, phụng sự Tổ quốc trong mọi tầng lớp Nhân dân, thực hiện xây dựng Vĩnh Long văn minh, giàu đẹp.

 

 Toàn cảnh hội nghị.

Ngày 12/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị.

Qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện; từ thực tế, nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong Đảng bộ và toàn xã hội.  

 Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng Bằng khen cho đại diện các tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gắn với trách nhiệm nêu gương có chuyển biến hơn trước. Các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều sáng tạo, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, có tính giáo dục, răn đe cao, phòng ngừa các sai phạm.

Các cấp ủy đảng, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững, văn minh. Nhiều vấn đề khó, bất cập trong công tác xây dựng Đảng đã được giải quyết có hiệu quả.

Qua học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình, thật sự có sức lan toả trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, ý thức trách nhiệm và mong muốn cống hiến, phụng sự Tổ quốc trong mọi tầng lớp Nhân dân, cổ vũ toàn thể Nhân dân hăng hái, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng Vĩnh Long văn minh, giàu đẹp. Qua 02 năm, toàn tỉnh Vĩnh Long có 10.153 tấm gương (1.838 tập thể và 8.244 cá nhân) tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác và nhấn mạnh: Mỗi tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đó là “những bông hoa đẹp”, đang từng ngày vun góp, tạo ra “rừng hoa đẹp” cho tỉnh Vĩnh Long.

 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2023 của tỉnh Vĩnh Long về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”, đồng chí Bùi Văn Nghiêm lưu ý: Các cấp ủy đảng cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai học tập, tuyên truyền chuyên đề năm 2023, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thật trong sạch, vững mạnh.

Song song đó, tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa”, nghiên cứu học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cũng yêu cầu, các cấp ủy đảng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân về xây dựng con người Vĩnh Long có đầy đủ các đặc trưng của con người Việt Nam được xác định trong Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) đó là: “Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” và mang đậm nét đặc trưng của con người vùng đất Tây Nam Bộ: “Thân thiện - Sáng tạo - Nghĩa tình - Văn minh và Hiện đại”; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động cụ thể, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đề cao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc hiện nay...

Tại hội nghị, đã có 19 tập thể và 30 cá nhân là điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022 trên các ngành, các lĩnh vực, các địa phương đã được Tỉnh ủy Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng./.

Quang Chiến - Phú Đức

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực