leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất quyết tâm sớm đưa nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP vào cuộc sống.

Những kết quả nổi bật

Thành ủy Hà Nội cho biết, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (TP), nhiệm kỳ 2015-2020; năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (chỉ tiêu tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo). Đáng chú ý, mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, kinh tế Thủ đô tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 3,98% so với năm 2019, nhưng gấp 1,5 lần tăng trưởng cả nước. Thu ngân sách ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng với sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học và chu đáo, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII đã thành công một cách thực chất và trọn vẹn, đảm bảo đúng tiến độ. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công rất tốt đẹp và đúng tiến độ Đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở đảng và 50 đảng bộ cấp trên cơ và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Ngay sau đại hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Thành ủy đến 35 điểm cầu các đảng bộ quận, huyện, thị xã, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, 110 điểm các đảng bộ phường, xã, thị trấn với tổng số hơn 19.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Thành ủy cũng chỉ đạo ban hành, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP; xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy khóa XVII và xây dựng Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo thành lập 10 Ban Chỉ đạo chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và xây dựng các chương trình công tác, đảm bảo chất lượng, tiến độ…

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ TP Hà Nội được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo đúng quy định; kết quả đánh giá, xếp loại ngày càng sát thực chất hơn. Sau kiểm điểm, đánh giá, các tổ chức đảng và đảng viên đều có kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo quy định với các giải pháp cụ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, toàn TP đã thành lập được 75 tổ chức đảng; phát triển 359 đảng viên (trong đó có 01 đảng viên là chủ doanh nghiệp); 442 tổ chức công đoàn, 32.540 đoàn viên; 87 tổ chức đoàn, hội với 1.911 đoàn viên, hội viên. Một số đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch giai đoạn 2017-2020, như: Ba Đình, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Mê Linh, Thanh Trì, Long Biên.

Đảng bộ Hà Nội luôn đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở. “Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp vừa qua thành công tốt đẹp là minh chứng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Thành phố” - đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định như vậy tại một số hội nghị gần đây của Hà Nội.

Điều đặc biệt nhất là toàn TP đã ứng phó với dịch COVID-19 bằng cách đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội.

Sâu sát, linh hoạt, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Thành ủy Hà Nội xác định phải tăng cường năng lực dự báo, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; hướng về cơ sở; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm từng tháng, từng quý; thường xuyên kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thành ủy Hà Nội xác định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021 với 22 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

leftcenterrightdel
Ứng phó với dịch COVID-19, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. 

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chủ động phòng, chống dịch, tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế cũng như giải quyết hiệu quả và có chuyển biến rõ rệt những vấn đề dân sinh bức xúc. Đặc biệt là tìm tòi, sáng tạo, khắc phục những tồn tại, hạn chế, chỉ đạo, điều hành quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, triển khai thực hiện tốt 02 Nghị quyết số 97 và 115 của Quốc hội về "Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị" và "một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội"…

Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2021 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành phố, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô trong thời gian tới

Thành phố quyết tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo Kết luận số 91-KL/TƯ ngày 22-10-2020 Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII), Nghị quyết của Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND TP về nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội năm 2021; phấn đấu GRDP tăng từ 7,5% trở lên; vốn đầu tư xã hội tăng từ 12% trở lên; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã.

Để thực hiện thành công các công việc đã đề ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP; Ban Cán sự đảng UBND TP; Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội TP; các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy; các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và các đơn vị liên quan quán triệt, vận dụng các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Báo cáo 17-BC/TU để xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; phân công tổ chức thực hiện khoa học, đồng bộ những nhiệm vụ đã đề ra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị….

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cấp, các ngành bên cạnh việc tập trung chỉ đạo hoàn thành cao nhất, tốt nhất các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo quốc phòng, an ninh... cần quan tâm công tác an sinh, phúc lợi xã hội, tổ chức, chăm lo các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết; tăng cường cung ứng hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống hàng giả, hàng kém chất lượng…./.

Trung Anh