Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ sáu, 19/05/2023 14:58
(ĐCSVN) - Với chủ đề “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu đề dẫn Hội thảo. 

Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học...

Đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” là hoạt động thiết thực nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, xây dựng Đảng về đạo đức nói riêng.

“Hội thảo của chúng ta càng có nhiều ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày 19/5, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất, Người đã cống hiến trọn đời mình vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân; là tấm gương ngời sáng, mẫu mực về đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam học tập, làm theo” – đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ.

Trên cơ sở những nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng, rèn luyện, tu dưỡng, phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các quý vị đại biểu, các nhà khoa học thảo luận, làm rõ hơn một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, những yêu cầu cấp bách của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; tiếp tục làm rõ các nhân tố tác động mới, các yêu cầu mới tác động đến đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, tập trung góp ý, đề xuất bổ sung, góp phần hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho sát hợp với thực tiễn mới.

Thứ ba, đề xuất các giải pháp triển khai thực hành chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiệu quả, khả thi và có tác động lan toả tích cực rộng lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Hình ảnh tại Hội thảo. 

Tham luận với chủ đề “Giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam”, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an khẳng định, đạo đức Hồ Chí Minh chính là hội tụ, kết tinh đạo đức truyền thống Việt Nam. Người cũng chính là tấm gương mẫu mực trong việc phát huy những giá trị đạo đức truyền thống đó.   

Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp chiến lược quan trọng nhất đối với quán trình xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên cần quan tâm nghiên cứu học tập những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc được kết tinh trong đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian tới, khi xây dựng chuẩn mực đạo đức trong giai đoạn mới cần hết sức chú ý vấn đề này.

PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định, dù ở giai đoạn cách mạng nào Đảng ta cũng luôn đặc biệt quan tâm, coi trọng việc xây dựng Đảng về đạo đức. Các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được Đảng ta nhấn mạnh là: Thật sự tiên phong, gương mẫu; kiên định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu cách mạng; gắn bó mật thiết với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định… của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có nhân cách và lối sống mẫu mực, lành mạnh, trong sáng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, bản lĩnh, kiên định, đoàn kết, kỷ cương, trung thực, trách nhiệm; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, nêu cao danh dự, lòng tự trọng; có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, năng động, sáng tạo, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và mọi biểu hiện, hành vi tiêu cực; học tập, rèn luyện không ngừng…

Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục V04, Bộ Công an tham luận tại Hội thảo. 

Tại Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện có hơn 46 vạn đảng viên, chiếm gần 10% tổng số đảng viên cả nước. Theo đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nhiều năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố luôn xác định: Xây dựng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và lối sống là nền tảng cốt lõi nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp...; nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XVI, XVII, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, bồi dưỡng và quản lý về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thành ủy Hà Nội ban hành các quy chế, quy định về công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, bảo đảm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên…/.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực