Xây dựng Đảng từ việc nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên

Thứ ba, 21/02/2023 14:30
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tập trung công tác phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng kết nạp. Nhờ vậy, kết quả kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực...

Phát triển đảng viên là một yêu cầu khách quan, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, nhằm bổ sung lực lượng đảng viên có chất lượng, trẻ hoá đội ngũ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Xác định tầm quan trọng của công tác này, những năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tập trung phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng kết nạp. Bằng những giải pháp quyết liệt và hiệu quả nên kết quả kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến, trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ ngày càng nâng cao; tỷ lệ đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tổng số đảng viên mới được kết nạp đạt 71%.

Vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới

Năm 2020 toàn tỉnh kết nạp 957 đảng viên, năm 2021 kết nạp 1.188 đảng viên, riêng năm 2022 vừa qua, công tác kết nạp đảng viên mới trên toàn tỉnh đạt con số ấn tượng, với 2.472 đảng viên mới, đạt 190% chỉ tiêu đề ra; nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Tỉnh là 62.985 đảng viên. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu cụ thể đề ra tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng làm việc với Đảng bộ Công ty Cổ phần
Dược phẩm Imexpharm và mong muốn Công ty tiếp tục tạo cơ hội cho người lao động
phấn đấu, nỗ lực đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Dư – Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên phải chiếm trên 4% dân số tỉnh. Do đó, để đạt chỉ tiêu này, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ban hành Kế hoạch và tiến hành khảo sát tại 32 tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp uỷ và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc cấp uỷ cấp huyện và tương đương về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025.

Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 12/8/2021 về kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 bảo đảm yêu cầu và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Từ kế hoạch chung của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch cụ thể để tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên ở cấp mình. Trong đó, thực hiện chặt chẽ từ khâu rà soát nguồn quần chúng là đoàn viên, hội viên, thanh niên ưu tú, giáo viên, học sinh, sinh viên và cả cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, người lao động tại doanh nghiệp... để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ, phấn đấu rèn luyện được kết nạp vào Đảng. 

Nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên. Điển hình như Đảng ủy cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp, bình quân hằng năm, Đảng ủy giới thiệu khoảng 200 lượt quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đối với đối tượng là sinh viên, Đảng ủy đề ra tiêu chuẩn kết nạp cụ thể để các em phấn đấu (về mặt rèn luyện phải đạt từ loại tốt trở lên, điểm học lực trung bình đạt từ 2.8 trở lên - tính theo thang điểm 4 của bậc đại học và phải có Giấy khen hoặc Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động phong trào trong hoặc ngoài nhà trường). Từ năm 2020 đến nay Đảng ủy đã kết nạp được 235 đảng viên mới (đạt 53% so với chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 440 đảng viên).

Hay như Huyện ủy Cao Lãnh, trong năm 2022 đã kết nạp 178 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 4,1% kế hoạch được giao.

Huyện ủy Lai Vung vượt xa chỉ tiêu được giao về kết nạp đảng viên mới trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, toàn huyện kết nạp mới 239 đảng viên, đạt 159% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 4.343 đảng viên. Ngay trong ngày kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), Huyện ủy Lai Vung đã tổ chức lễ kết nạp đảng tập trung cho 53 đảng viên là những đoàn viên ưu tú.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ của đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, quyết tâm phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên trung thành, gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

 Lê Thị Kiều Nương (sinh năm 1991), giáo viên Trường Trung học cơ sở Định Hòa, huyện Lai Vung, là đảng viên vừa được kết nạp cho biết, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự của bản thân và càng vinh dự hơn khi được cấp ủy tổ chức lễ kết nạp vào đúng ngày thành lập Đảng, tại di tích lịch sử văn hóa của địa phương.

Bắt đầu 12 tháng thử thách và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và công tác chuyên môn được phân công, trong đó có giáo dục cho học sinh những kiến thức bổ ích về lịch sử Đảng, dân tộc - Lê Thị Kiều Nương chia sẻ thêm.

 Đồng chí Võ Hoàng Cương - Bí thư Huyện ủy Lai Vung
trao quyết định kết nạp đảng cho các đảng viên trên địa bàn huyện.

Phấn đấu kết nạp từ 1.890 đảng viên mới trở lên

Năm 2023, toàn tỉnh phấn đấu kết nạp từ 1.890 đảng viên mới trở lên. Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dư cho biết, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 06/12/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Theo đó, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt từ 3 - 4% tổng số đảng viên của Đảng bộ Tỉnh, cụ thể chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 từ 1.890 đảng viên đến 2.519 đảng viên. Vì vậy, nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tới là khá nặng nề. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên và khu vực ngoài nhà nước.

Ngoài việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cấp uỷ cần chỉ đạo củng cố các tổ chức đoàn thể và đẩy mạnh phong trào thi đua ở cơ sở. Thông qua hoạt động thi đua, phát hiện được các cá nhân điển hình để phân công đảng viên có kinh nghiệm bồi dưỡng, giúp đỡ. Điển hình như trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, Đồng Tháp đã phát hiện, bồi dưỡng và đã kết nạp được 152 đảng viên trong lực lượng này.

Mặc dù phải nỗ lực đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên Đồng Tháp đặt chất lượng đảng viên lên hàng đầu – đồng chí Lê Văn Dư nhấn mạnh và cho biết, trong năm 2023 tỉnh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách để giữ sự trong sạch của Đảng.

Cùng với kết nạp đảng viên mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế tối đa số lượng đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng. Trong đó, thí điểm mô hình “Tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú”, để tạo điều kiện cho đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú làm tròn trách nhiệm của đảng viên. Qua đó, nắm tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của đảng viên đi làm xa nơi cư trú, kịp thời định hướng đảng viên trước những vấn đề phát sinh.

Không chỉ quan tâm phát triển đảng viên mới, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng phát huy vai trò của đảng viên cao tuổi trong sinh hoạt tại Chi bộ, cũng như các cấp ủy địa phương.

Trong đợt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 181 đảng viên và tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên.

 Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 03/02/2023.

Tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng là hoạt động định kỳ của Tỉnh ủy, đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tri ân, lắng nghe đảng viên chia sẻ, đóng góp cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh – đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh. Đồng thời mong muốn các đảng viên cao tuổi Đảng, cao tuổi đời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, là những tấm gương trong cuộc sống, cộng đồng, tổ chức đảng đang sinh hoạt; tham gia tích cực vào công tác giáo dục truyền thống Cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ để kế thừa, tiếp nối đảm bảo thường xuyên, liên tục.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, năm 2023, Tỉnh ủy đặt yêu cầu cao hơn đối với xây dựng Đảng bộ, điển hình như tập trung xây dựng Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ cơ sở 4 tốt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh có đủ về đạo đức, phẩm chất, năng lực để thực hiện các nhiệm vụ Đảng bộ tỉnh đã ban hành.

Bên cạnh đó chú trọng về chất lượng đảng viên, tính tiêu biểu của đảng viên trong cả cuộc sống và trong cả công việc sẽ được Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, để xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong sạch, vững mạnh và tiếp tục đạt kết quả ấn tượng trong năm 2023./.

Bài, ảnh; Nguyệt Ánh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực