leftcenterrightdel

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và 320 đại biểu đại diện cho hơn 43.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục ổn định và duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm 7%. Quy mô nền kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP; ngành nông-lâm-thủy sản được đầu tư phát triển theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52,9 triệu đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng khá, bình quân hằng năm tăng 16,5%; tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân 86,3%/năm. Trong 5 năm qua, tỉnh đã thu hút hơn 230 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký hơn 31 nghìn tỉ đồng, trong đó có chín dự án FDI, tổng vốn đăng ký 70,5 triệu USD. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; nâng cấp cơ bản kết nối giao thông suốt giữa các vùng trong tỉnh, với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được nâng lên và tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn khoảng 2,5%, giảm bình quân 2%/năm; chế độ đối với gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Trong công tác cải cách hành chính, tỉnh đã rút ngắn từ 35 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh được đặc biệt chú trọng…

Báo cáo Chính trị tại Đại hội cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015-2020 và nêu lên các biện pháp, giải pháp cần tập trung khắc phục, đó là tăng trưởng kinh tế thiếu bền vững; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh còn thấp; chưa khai thác, phát huy hết các tiềm năng, lợi thế để phát triển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế tuy đúng hướng nhưng còn chậm; một số giải pháp đột phá được xác định thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa thực sự tạo được đột phá đối với sự phát triển của tỉnh...

leftcenterrightdel
 Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII sẽ diễn ra đến ngày 16/10/2020

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đề mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển, gắn với ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh. Trong đó, tập trung phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng sản phẩm (GRDP) 8,5%/năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 95 nghìn tỉ đồng, tạo việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm, tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 1,5 đến 2%/năm và phát triển đảng viên mới tăng 4%/năm so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ đầu nhiệm kỳ. Đến năm 2025, thu ngân sách 11 nghìn tỉ đồng, tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 370 triệu USD, tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 80%, trong đó 15 xã nông thôn mới nâng cao, 50% xã nông thôn mới kiểu mẫu và tỉ lệ đô thị thị hóa đạt 45%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn đại biểu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội cần tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn bầu những đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, sức quy tụ đoàn kết vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đủ số lượng, cơ cấu hợp lý. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới phải là một tập thể vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cho trí tuệ và bản lĩnh chính trị của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà. Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng phải đảm bảo đủ số lượng được phân bổ, là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên, đóng góp tích cực vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kịp thời triển khai, đưa nghị quyết Đại hội của Đảng đi vào cuộc sống”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý: “Tuy điểm phát triển còn thấp, nhưng Phú Yên có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên trong nhiệm kỳ tới hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy thách thức. Với truyền thống cách mạng và những nền tảng đã xây dựng, tôi tin tưởng Đảng bộ và Nhân dân Phú Yên, sẽ thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo chương trình làm việc của Đại hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII sẽ diễn ra đến ngày 16/10/2020.

Trước đó, chiều 13/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Núi Nhạn và thăm, tặng quà Mẹ Nguyễn Thị Thảng, 103 tuổi, ở phường 7; Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lan 91 tuổi, ở phường 2 và gia đình thương binh Nguyễn Đức Tài, ở phường 3, TP Tuy Hòa./.

Tin, ảnh: Đình Tăng