Xây dựng Tân An thành trung tâm đô thị sinh thái

Thứ bảy, 25/05/2024 21:52
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Tân An đã không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống trung dũng kiên cường, đoàn kết, bản lĩnh, vươn lên bằng ý chí và khát vọng phát triển.
Qua 15 năm thành lập, Tân An đã và đang ngày càng phát triển.  

Năm 2024, TP Tân An, tỉnh Long An tròn 15 tuổi và được xác định là năm tăng tốc để đạt những mục tiêu đề ra. Đó là hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ TP Tân An lần thứ XI; xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2024; đăng ký xây dựng và được công nhận Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO vào năm 2025; khởi công các công trình, phần việc chào mừng ĐH Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là cột mốc có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, tạo nền tảng, vị thế mới hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển TP Tân An theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra.

15 năm không ngừng nỗ lực trong công cuộc xây dựng và phát triển

Thành lập vào năm 2009, TP Tân An là đô thị loại III, xuất phát điểm còn thấp, tiềm lực kinh tế và kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều hạn chế, đời sống người dân chưa được cải thiện,... Trong điều kiện còn nhiều khó khăn và thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố không ngừng nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống Long An trung dũng kiên cường, đoàn kết, bản lĩnh, vươn lên bằng ý chí và khát vọng phát triển.

Tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh, Đảng bộ thành phố toàn tâm, toàn ý cho công cuộc xây dựng và phát triển Tân An trở thành đô thị loại II vào năm 2019.

Với khát vọng trở thành “trái tim” của tỉnh, ĐH Đảng bộ TP Tân An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục tiêu: “Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, tiến tới được công nhận đạt đô thị loại I trước năm 2030”, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP Tân An nói riêng, Nhân dân trong tỉnh nói chung.

Ngày 08/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành NQ số 35-NQ/TU về xây dựng và phát triển TP Tân An, giai đoạn 2021-2030. Đây chính là NQ mang tính định hướng, tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố vận dụng hiệu quả nội dung Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì Nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ thành phố; dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực thực hiện mục tiêu theo NQ đã đề ra “xây dựng và phát triển TP Tân An trở thành một trong những trung tâm đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, thông minh, có điểm nhấn trong Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật của tỉnh. Phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, được công nhận trước năm 2030”.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố trở nên năng động và sáng tạo hơn khi thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công. Đây cũng chính là một trong những dấu ấn thay đổi nổi bật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần quan trọng cho thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019.

Kinh tế tiếp tục phát triển và tốc độ tăng trưởng cao; văn hóa - xã hội được quan tâm lãnh đạo và đạt nhiều kết quả nổi bật. Đặc biệt là Dự án Trung tâm Điều hành thông minh được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là bước đầu trong việc triển khai xây dựng Tân An trở thành thành phố thông minh đầu tiên của tỉnh; đồng thời cũng là cơ sở để Tân An phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, mô hình thí điểm Sinh hoạt chi bộ mẫu và Xây dựng đảng bộ, chi bộ 5 tốt và đảng viên 5 tốt được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ trong mỗi cán bộ, đảng viên thành phố; được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 và năm 2023.

 TP Tân An hướng đến mục tiêu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025.

Khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân xây dựng Tân An thành đô thị loại I

Thành phố tuy có những thành tựu nổi bật trong năm 2023 nhưng kết quả vẫn chưa như mong muốn, chưa đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Một số chỉ tiêu đạt nhưng chưa bền vững (thu ngân sách nhà nước); tỷ lệ giải ngân đầu tư công chưa cao, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, thu hút nguồn lực đầu tư còn thấp; các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức trên địa bàn vẫn chưa xứng tầm là trung tâm của tỉnh; một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế về kỹ năng thực thi nhiệm vụ, còn phát sinh tâm lý dè chừng, sợ trách nhiệm,…

Đó là những hạn chế đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người dân TP Tân An phải có sự thay đổi lớn, thể hiện quyết tâm của thành phố. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo hơn, có tư duy đổi mới, có khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm và dám đương đầu với những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025, sớm chạm đến cột mốc trở thành đô thị loại I trước năm 2030.

Muốn làm được điều này, Đảng bộ thành phố cần phải tăng tốc hơn nữa, tạo nhiều đột phá phát triển toàn diện trên các lĩnh vực: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Tân An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; thực hiện tốt cơ chế, chính sách về đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao; hoàn thiện các kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông, hạ tầng số. Thành phố tích cực hoàn thiện, triển khai, thực hiện các đề án nhằm tạo động lực phát triển cho thành phố trong giai đoạn tới.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố cần tập trung thực hiện các giải pháp, đó là:

Thứ nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cần khơi dậy khát vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, phấn đấu triển khai, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu NQ Thành ủy năm 2024; hoàn thành sớm chỉ tiêu NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới tư duy, lề lối làm việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vì lợi ích chung, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm, năng động, sáng tạo hơn để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ hai, tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên; triển khai, thực hiện Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP Tân An, thực hiện hiệu quả NQ số 51-NQ/TU, ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát triển con người TP Tân An thân thiện, văn minh, hiện đại đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 30-Ctr/TU, ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện NQ số 51-NQ/TU, ngày 04/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò nêu gương, rèn luyện phong cách tư duy khoa học, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên nhằm khơi dậy khát vọng xây dựng và phát triển TP Tân An trong mỗi người dân thành phố.

Thứ ba, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thấy được vai trò, trách nhiệm của mình, luôn suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao nhất; tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đặc biệt là trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Đối với những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi phải có sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm cá nhân cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tập trung giải quyết vụ việc với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực lớn nhất và thực hiện quyết liệt nhất.

Thứ tư, lấy hiệu quả, kết quả công việc làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, làm cơ sở cho đánh giá, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ. Có cơ chế để khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm khắc đối với những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, có hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp vì lợi ích cá nhân hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Tin tưởng rằng, với việc nhận định đúng tình hình, dự báo chính xác thời cơ và thách thức; chủ trương phù hợp thực tiễn và lòng dân; từng đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố với quyết tâm chính trị cao nhất, mạnh dạn đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Tân An sẽ gặt hái những thành tựu vững chắc, quyết tâm xây dựng TP Tân An trở thành đô thị loại I trước năm 2030 như NQĐH Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra./.

 

Nguyễn Thị Ngọc Dư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Tân An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực