Yên Bái phấn đấu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân

Thứ tư, 23/09/2020 15:06
(ĐCSVN) – Một trong số các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân. Đây được coi là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ tới.

Phấn đấu tăng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 15% trong nhiệm kỳ tới

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội. (Ảnh: Vũ Linh)

Việc Yên Bái mạnh dạn đưa chỉ số phản ánh yếu tố hạnh phúc vào dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là điều chưa từng có tiền lệ, chưa có tỉnh nào khác trong toàn quốc thực hiện nhưng với Yên Bái thì hoàn toàn có căn cứ với quan điểm mạnh dạn, vừa làm vừa nghiên cứu, điều chỉnh.

Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái sáng 23/9, biểu dương và ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: "Yên Bái được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, biên chế; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ, trách nhiệm cao với công việc, sâu sát cơ sở. Sức mạnh đoàn kết các dân tộc được củng cố, tăng cường. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố và nâng cao"…

Theo đồng chí Trần Quốc Vượng, Đại hội Yên Bái lần đầu tiên đưa chỉ số hạnh phúc vào báo cáo chính trị. Đây là điểm đặc sắc của Yên Bái… Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Yên Bái cần quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó, có việc xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập", tạo sức mạnh nội sinh quan trọng để xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững...

Chỉ số hạnh phúc là một cách đo lường giúp đánh giá khách quan mức độ hạnh phúc theo nhiều khía cạnh khác nhau. Tỉnh Yên Bái tạm thời vận dụng các tiêu chí đánh giá hạnh phúc và cách tính chỉ số hạnh phúc của tổ chức NEF (tổ chức nghiên cứu kinh tế - xã hội có trụ sở chính tại Vương quốc Anh), chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính là: sự hài lòng về cuộc sống, về môi trường sống, chỉ số tuổi thọ. Đánh giá sự hài lòng về cuộc sống có 4 yếu tố: sự hài lòng về điều kiện kinh tế vật chất; về mối quan hệ trong gia đình và xã hội; về chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp xúc với cơ quan công quyền. Sự hài lòng về môi trường sống có các yếu tố: sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng đô thị và làng xã; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải; việc bảo vệ rừng và môi trường. Đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện nay trên địa bàn tỉnh (bao gồm ở 3 mức: 65 tuổi, 70 tuổi, 75 tuổi).

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Đại hội (Ảnh: Vũ Linh)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, đây là vấn đề mới, khi báo cáo Bộ Chính trị cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số ủng hộ và đánh giá cao. Bộ Chính trị cũng định hướng Yên Bái vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hàng năm chúng tôi sẽ điều tra và rút kinh nghiệm, có thể bổ sung thêm các chỉ số.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn, để có cơ sở xây dựng chỉ tiêu về chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái đến năm 2025, Tỉnh uỷ Yên Bái đã chỉ đạo tiến hành cuộc điều tra xã hội học về chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tỷ lệ hài lòng về cuộc sống đạt 40,71%. Tiêu chí đánh giá về tuổi thọ trung bình hiện tại có 41,6% đánh giá tuổi thọ trung bình hiện tại của người dân Yên Bái là 70 tuổi (chiếm tỷ lệ cao nhất). Tỷ lệ hài lòng về môi trường sống đạt 31,8%.

Bằng công thức tính chỉ số hạnh phúc dựa trên 3 tiêu chí trên thì chỉ số hạnh phúc của người dân tỉnh Yên Bái hiện tại là 53,3%, ở mức Khá hạnh phúc như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Nhất trí với mục tiêu đến năm 2025 tăng chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái thêm 15% so với năm 2020 như trong dự thảo. Tuy nhiên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn, để việc đánh giá mức độ hạnh phúc được cụ thể và chuẩn xác hơn, đề nghị chia thành các mức độ hạnh phúc khác nhau, cụ thể như sau: Khá hạnh phúc gồm 2 mức: mức 1 (từ 50-60%); mức 2 (từ 61-70%). Hạnh phúc gồm 3 mức: mức 1 (từ 71-80%); mức 2 (từ 81-90%); mức 3 (từ 91-100%). Còn dưới 50% xếp vào mức độ Chưa hạnh phúc.

Theo đó, đề nghị điều chỉnh đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân Yên Bái hiện tại thành Khá hạnh phúc mức 1 và theo chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị là trong nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu tăng chỉ số hạnh phúc lên 15%, như vậy sẽ cập vào chỉ số Khá hạnh phúc mức 2. Các nhiệm kỳ sau sẽ phấn đấu lên các mức Hạnh phúc cao hơn.

Theo Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, đây là vấn đề mới, khi báo cáo Bộ Chính trị cũng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đa số ủng hộ và đánh giá cao. Bộ Chính trị cũng định hướng Yên Bái vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Hàng năm chúng tôi sẽ điều tra và rút kinh nghiệm, có thể bổ sung thêm các chỉ số.

 Giải pháp nào để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân?

Để thực hiện chỉ tiêu trong Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 phấn đấu tăng chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái lên 15%, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Nguyễn Minh Tuấn, trên cơ sở kết quả khảo sát và các tiêu chí đánh giá, để nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân, cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là các chính sách, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ có hiệu quả đối với các đối tượng yếu thế nhằm nâng cao đời sống kinh tế vật chất, giảm thiểu bất bình đẳng về thu nhập giữa các tầng lớp nhân dân; Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo nhanh, bền vững, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh; Gắn tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hoá, con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai cuộc vận động "xây dựng gia đình hạnh phúc", là hạt nhân nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc cho mỗi người.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về “tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nâng cấp trang thiết bị cho các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, bảo đảm ít nhất 50% trung tâm y tế cấp huyện đạt tiêu chuẩn hạng II trở lên; quan tâm đầu tư đồng bộ và phát huy hoạt động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ đảm bảo mọi người dân đều được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế.

leftcenterrightdel
 Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần XIX, nhiệm kỳ 2020  - 2025. (Ảnh: Vũ Linh)

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng công khai, minh bạch, giải quyết công việc nhanh, thuận lợi; không ngừng cải thiện thái độ và mức độ phục vụ của cán bộ đối với nhân dân. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn và tiêu cực xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khuyến khích đầu tư công nghệ hiện đại để thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải; giảm dần, tiến tới phấn đấu cơ bản năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; trên 85% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt quy chuẩn về môi trường.

Có thể nói, nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân là một mục tiêu rất nhân văn và sâu sắc. Với tiềm năng, lợi thế và những cơ hội ở phía trước, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân trong nhiệm kỳ tới./.

Nhóm PV Ban Bạn đọc
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực