Yên Bái: Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển

Thứ sáu, 16/07/2021 14:38
(ĐCSVN) – Phát biểu tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ngay sau Kỳ họp; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra.

Sáng 16/7, HĐND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ hai nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021…

Thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” 

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp
(Ảnh: Mạnh Cường).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ HĐND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; các báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các Ban của HĐND tỉnh; xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời, xem xét thông qua các dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp…

Trên tinh thần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp; đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành xác định trách nhiệm, nghiên cứu thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà đại biểu HĐND quan tâm.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cho biết: Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc, Yên Bái đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng (theo giá so sánh 2010) ước đạt 5,68%. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đạt trên 50% kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 1.564 tỷ đồng, bằng 61% dự toán Trung ương giao, tăng 22,83% so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thẩm định và công nhận 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thẩm định các tiêu chí công nhận NTM kiểu mẫu đối với xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên; thẩm định các tiêu chí công nhận NTM đối với xã Ngòi A, huyện Văn Yên. Cùng với đó, công tác quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, cải cách tư pháp được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể: Công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư có lúc chưa thật sự hiệu quả; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như quản lý đất đai, khoáng sản... gặp nhiều khó khăn. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, là nút thắt trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu đối với từng nguồn thu chưa bảo đảm tiến độ kế hoạch đề ra...

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Chương trình hành động số 10-CTr/TU, Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy; các nghị quyết của HĐND tỉnh; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND của UBND tỉnh, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương. Đồng thời, quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng.

Cùng với đó, sẽ tăng cường đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; không trông chờ, ỷ lại, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ; coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để vươn lên; tìm kiếm cách tiếp cận mới, tạo sức bật mới trong bối cảnh mới. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Từng cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ Nhân dân, nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính xây dựng nền công vụ hiện đại, minh bạch, liêm chính; quan tâm phát triển đô thị, kinh tế - xã hội vùng cao; thực hiện tốt Đề án tổng thế phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Kỳ họp (Ảnh: Mạnh Cường)

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã khẩn trương chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc ngay sau khi được bầu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện. Đồng thời đề nghị, UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ngay sau Kỳ họp; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kịch bản phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản thu ngân sách, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phòng chống dịch bệnh COVID-19; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các đề án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đề nghị cử tri và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc giải quyết kiến nghị của cử tri./.

KL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực