Lào Cai nỗ lực đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Chủ nhật, 23/06/2024 08:52
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trong từng giai đoạn, căn cứ tình hình cụ thể, Tỉnh ủy ban hành chỉ thị, chương trình hành động, chỉ đạo định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển bảo hiểm y tế. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành một số nghị quyết quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh, mức hỗ trợ kinh phí đối với một số đối tượng được ưu tiên khi tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban Nhân dân tỉnh phân kỳ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế. Đồng thời tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở cơ sở y tế ngoài công lập để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Đến tháng 6/2024, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 358 cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó có 172 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngành Y tế thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, viên chức nâng cao văn hóa ứng xử, xây dựng phong cách, thái độ phục vụ ngày càng văn minh, thân thiện. Các cơ sở y tế đã thực hiện nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, qua đó giúp rất nhiều người bệnh không phải chuyển tuyến. Hiện toàn tỉnh có 1.121 bác sĩ (đạt tỷ lệ 14,05 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ chung toàn quốc là 12,5; mục tiêu Đề án 07 của Tỉnh ủy là 15 bác sĩ/vạn dân). Có 324 dược sĩ đại học (đạt tỷ lệ 3,2 dược sĩ/vạn dân; tỷ lệ toàn quốc là 3,2; mục tiêu Đề án 07 của Tỉnh ủy là 3,5 dược sĩ/vạn dân).

Nhiều chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Giai đoạn 2009 - 2014, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,1%; giai đoạn 2015 - 2019, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 96,6%; Giai đoạn 2019 - 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,4%.

Tuy nhiên, công tác phát triển bảo hiểm y tế vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Có cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW; công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt hiệu quả cao, nhất là vùng có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế có thời điểm, có nội dung chưa thường xuyên, hiệu quả không đạt như mong muốn.

Tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp sử dụng lao động vẫn diễn ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi, chất lượng cuộc sống của người lao động. Nhiều người dân chưa hiểu hết vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế nên có thời điểm tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế thấp.

Một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước nên không tham gia bảo hiểm y tế. Việc đánh giá một số chỉ tiêu phát triển con người như: Chỉ số phát triển toàn diện, tuổi thọ; chiều cao, cân nặng của thanh niên… chưa thực hiện thường xuyên nên khó đánh giá hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Giai đoạn 2019 - 2023, tỷ lệ người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,4% (Ảnh: Thu Hiền)

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm y tế, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành trên địa bàn Lào Cai sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong tuyên truyền, quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung Chỉ thị 38-CT/TW, Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 29/11/2011 của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với công tác bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế nhất là vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm người không được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế để từng bước hoàn thành tiêu chí bảo hiểm y tế toàn dân.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh giáo dục nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, y đức của đội ngũ thầy thuốc, y sĩ, bác sĩ đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Sở Y tế tiếp tục nghiên cứu, rà soát tham mưu cho tỉnh cơ chế, chính sách thu hút, khuyến khích đội ngũ y sĩ, bác sĩ; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Chủ động phát hiện, tham mưu tháo gỡ những khó khăn trong việc thực hiện Đề án 07-ĐA/TU về bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và công tác dân số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2025, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội nghiên cứu tham mưu, làm tốt công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế; phối hợp thực hiện chi đúng, chi đủ các quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường phòng, chống, không để tình trạng lạm dụng, lợi dụng, trục lợi bảo hiểm y tế. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền nâng cao tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế; củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, chuyên môn sâu thực hiện công tác quản lý, giám định bảo hiểm y tế...

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm công khai, minh bạch. Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác khám chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm quyền lợi, thực hiện công bằng trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chế độ, chính sách về bảo hiểm y tế như trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi từ quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời xem xét, chỉ đạo, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế.

Căn cứ tình hình thực tế kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm y tế để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân./.

Đỗ Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực