Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TH)

Theo Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên, thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại giai đoạn 2016 - 2020”, Huyện ủy Đông Anh đã ban hành Chương trình 06-CTr/HU về "nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch; quản lý khai thác tiềm năng đất đai, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện giai đoạn 2016-2020”, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, các ban, ngành, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Sau hơn 2 năm thực hiện, công tác quy hoạch các đồ án, đồng bộ kết cấu hạ tầng, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, đất đai, môi trường...  trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, nhất là quy hoạch các điểm dân cư nông thôn, khu trung tâm xã được tập trung thực hiện; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; công tác cấp thoát nước có nhiều chuyển biến...

Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông, huyện đã đầu tư xây dựng trên 90 đoạn đường nông thôn có chiều dài trên 50km với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng; duy tu sửa chữa 3 tuyến đường 5 dài km với tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng. Công tác cấp nước sạch được tập trung, đến nay đã cấp nước sạch đô thị cho 15/24 xã thị trấn, đến năm 2019 huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn được cấp nước sạch.

Trong 2 năm qua, huyện đã trồng được trên 10 nghìn cây xanh; tỉ lệ thu gom vận chuyển rác trong ngày đạt 100% với khu đô thị (Thị trấn Đông Anh) và 98% với khu vực nông thôn (các xã). Các thủ tục hành chính về cấp giấy phép xây dựng được công khai, minh bạch, một số thủ tục được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 100% hồ sơ được xử lý trả kết quả đúng thời hạn quy định. Số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng giảm…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo của Huyện ủy Đông Anh về triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: Đầu tư phát triển hạ tầng còn manh mún, dàn trải; việc phát triển các công trình hạ tầng đô thị theo quy hoạch, nhất là hạ tầng giao thông còn chậm. Tình trạng vi phạm mới về đất đai, trật tự xây dựng, ô nhiễm môi trường... còn xảy ra. Một số xã chưa cương quyết xử lý dứt điểm vi phạm ngay từ đầu. Tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm còn chậm. Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu còn thấp; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu theo Chương trình 06-CTr/TU chưa đạt yêu cầu...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo đồng bộ các cấp ủy, chính quyền rà soát lại toàn bộ Chương trình 06-CTr/TU, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ còn đạt thấp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các cấp, các ngành của huyện cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác quản lý quy hoạch; quản lý khai thác tiềm năng đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là giải phóng mặt bằng để tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện cần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý các vi phạm trong chấp hành quy định về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường… Đồng thời, huyện xử lý nghiêm những cán bộ buông lỏng hoặc vi phạm trong công tác quản lý nhà nước.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia. (Ảnh:TH)

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý huyện Đông Anh cần xác định rõ những mục tiêu trọng điểm, nhất là về cấp nước sạch, xây dựng trường chuẩn quốc gia… để tập trung thực hiện tốt. Ngoài ra, cần đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế phục vụ nhu cầu phát triển của huyện.

* Trước đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án xây dựng Trường THCS xã Dục Tú; dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và dự án Công viên Văn hóa Kim Quy./.

Thu Hà