Theo Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, quá trình thiết kế nghiên cứu khoa học phát triển các sản phẩm từ thuốc y học cổ truyền cần bảo vệ tính đặc thù của y học cổ truyền theo lý, pháp, phương, dược. Nghiên cứu thuốc y học cổ truyền cần có pháp điều trị, phù hợp với thể bệnh, từ đó hướng dẫn sử dụng sản phẩm phải theo thể bệnh của y học cổ truyền. Thuốc y học cổ truyền ngoài việc xác định tác dụng điều trị bệnh theo y học hiện đại, cần phải xác định tác dụng điều trị bệnh theo y học cổ truyền.

Các cơ sở đạo tạo, nghiên cứu, các nhà khoa học khi tiến hành nghiên cứu thử nghiệm thuốc y học cổ truyền cần thực hiện theo đúng tinh thần thiết kế nghiên cứu theo khung nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn theo thể lâm sàng, tiêu chuẩn theo y học hiện đại và tiêu chuẩn theo y học cổ truyền. Thiết kế nghiên cứu phải có pháp điều trị, hướng dẫn sử dụng thuốc theo thể bệnh của y học cổ truyền. Đối với các sản phẩm của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất thuốc y học cổ truyền khi đưa sản phẩm thuốc y học cổ truyền ra thị trường cần hướng dẫn sử dụng thuốc theo thể bệnh.

Cục Quản lý Y dược cổ truyền sẽ phối hợp với Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Cục Quản lý Dược và các Vụ, Cục có liên quan tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế, Hội đồng thẩm định thuốc y học cổ truyền thống nhất ở tất cả các khâu từ thủ tục hồ sơ, thiết kế nghiên cứu, quá trình triển khai các đề tài nghiên cứu,…đặc biệt đối với phần hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm này trong hồ sơ phải thực hiện được tính đặc thù của thuốc y học cổ truyền.

Hàng năm, cần có Hội nghị thường niên về nghiên cứu khoa học trong y dược cổ truyền. Cục Quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu nội dung đã kết luận để triển khai hoạt động, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông tin về Cục Quản lý Y Dược cổ truyền để kịp thời giải quyết./.

BT