Nhân viên Agribank kiểm tra máy ATM sau sự cố (Ảnh:M.P)

Ngay chiều ngày 27/4/2018, Agribank đã hoàn trả đầy đủ số tiền bị trừ từ tài khoản đối với 03 khách hàng có thẻ giao dịch tại ATM thuộc phạm vi quản lý của Agribank. 

Đối với 9 chủ thẻ bị lợi dụng rút tiền bằng thẻ giả tại ATM của tổ chức tín dụng khác, Agribank khẩn trương tích cực phối hợp thu thập chứng từ và sau khi nhận được kết quả từ các tổ chức tín dụng liên quan, đến 11h30 ngày 04/5/2018, Agribank đã hoàn tất việc hoàn trả tiền đầy đủ cho khách hàng cuối cùng.

Agribank chân thành cảm ơn các Quý khách hàng, các Tổ chức tín dụng khác trong thời gian ngắn đã rất tích cực, trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Agribank kịp thời xử lý sự việc nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

M.P