Đó là kết quả được công bố tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2012-2017 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức ngày 02/7 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Tổng Công ty trực thuộc, 5 năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua Lao động sáng tạo do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, đã có 1.248.637 lượt cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân lao động có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, hợp lý hoá sản xuất.


Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo
giai đoạn 2012 – 2017 nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam . ( Ảnh: Minh Châu)

Trong đó, 77.753 đề tài nghiên cứu khoa học và 1.170.884 sáng kiến, làm lợi hàng trăm ngàn tỷ đồng; đã có 596 giải pháp đề tài khoa học của CNVCLĐ được gửi tham dự Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam và 239 giải pháp, đề tài khoa học đạt giải toàn quốc; 1.800 giải pháp kỹ thuật gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 270 giải pháp kỹ thuật đoạt giải.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét và tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo cho trên 4.200 lượt CNVCLĐ với gần 6 tỷ đồng tiền thưởng. Qua phân tích, tỷ lệ công nhân lao động và cán bộ quản lý được tặng thưởng Bằng Lao động sáng tạo tăng qua các năm, trong khi đó cán bộ làm khoa học được tặng thưởng lại giảm trong những năm trở lại đây. Điều này cho thấy, phong trào đã ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, sức sống của phong trào không ngừng lớn mạnh, cũng như sức lan tỏa của phong trào ngày càng sâu rộng trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được từ phong trào Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ 5 năm qua. Phong trào đã thực sự góp phần nâng cao năng suất lao động.

Bà Trần Thị Hà biểu dương các cấp Công đoàn đã có nhiều giải thưởng để khuyến khích CNVCLĐ như: giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng LĐLĐ Việt Nam; phong trào Sáng kiến, sáng tạo của CNVCLĐ Thủ đô; giải thưởng Tôn Đức Thắng của LĐLĐ TP Hồ Chí Minh... hông qua các giải thưởng, đã có nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Để nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường yêu cầu các cấp Công đoàn, đặc biệt là công đoàn cơ sở cần xây dựng tiêu chí cụ thể về sáng kiến cho từng vị trí việc làm; từng lĩnh vực công tác, đi liền với những đánh giá cụ thể.

Về hình thức động viên thi đua, khen thưởng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị việc khích lệ, động viên người lao động có sáng kiến, sáng tạo không chỉ có bằng khen, tiền thưởng mà phải chú trọng đến những quyền lợi sát sườn đi kèm như: nâng lương trước thời hạn; xem xét đề bạt; bố trí cho người lao động đi học tập nâng cao trình độ... “Phải có hình thức khen thưởng tương xứng mới tạo ra động lực, khuyến khích người lao động tiếp tục sáng tạo, cống hiến, đồng thời mới có thể tiếp tục nhân rộng những điển hình tiên tiến”, ông Bùi Văn Cường nói.

Dịp này, 22 tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2012-2017 đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua; 10 tập thể và 22 cá nhân điển hình được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Minh Châu