Để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc

Thứ sáu, 29/03/2024 22:16
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Các đơn vị thành viên của Khối thi đua cần lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đó là phát biểu của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua tại Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp diễn ra ngày 29/3, tại Hà Nội.

 Các đơn vị thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp ký Giao ước thi đua năm 2024

Năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng và đạt nhiều kết quả tích cực, phong trào thi đua được quan tâm sâu sát, đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

Các đơn vị thành viên Khối đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được triển khai có hiệu quả với nhiều nội dung phong phú, tập trung vào những việc khó, trọng tâm, cấp bách, tạo nên động lực góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tại buổi lễ phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”, các đơn vị thành viên đã đăng ký ủng hộ 2.449 căn nhà tình nghĩa trị giá 124,1 tỷ đồng. 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai lồng ghép vào nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua trong năm 2023 đã đóng góp công sức vào thành tựu chung của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, với chủ đề năm 2024 được Chính phủ đề ra là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”. Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua phải bám sát chủ đề năm để tổ chức các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần có hình thức phù hợp để phổ biến, quán triệt, nghiên cứu, học tập cuốn sách “Phát huy truyền thống Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó tập trung quán triệt nội dung: lấy "yên dân" là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đơn vị thành viên của Khối thi đua cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng thời lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã tiến hành ký kết Giao ước thi đua năm 2024./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực