Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đắp taluy đường tại xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

Nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” năm 2019 của Quân khu 9, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua, phát động sâu rộng và đột phá vào trong từng lĩnh vực công tác; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo cho phong trào thi đua được liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đưa công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đi vào chiều sâu, góp phần cổ vũ, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng cơ động, rèn luyện kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được 487 cuộc, có hơn 12 ngàn lượt người dự; tổ chức phát quang 48,5 km, đắp taluy 320m lộ giao thông nông thôn, nạo vét kênh, mương thủy lợi 4,5 km; sửa chữa nhà, đắp móng cầu, làm cổng rào cho các hộ gia đình, với hàng ngàn ngày công lao động. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gia đình chính sách và hộ nghèo, với số tiền hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng căn cứ kháng chiến...

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho gia đình chính sách tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức thành công “Tết quân - dân” năm 2019 trên địa bàn xã Thạnh Thới An (huyện Trần Đề), xã Hồ Đắc Kiện (huyện Châu Thành) và xã Vĩnh Hiệp (thị xã Vĩnh Châu), có trên 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, tổng kinh phí chi cho các hoạt động gần 28 tỷ đồng, từ nguồn vận động.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, từ đầu năm đến nay, tổng thu từ nguồn tăng gia sản xuất được hơn 3 tỷ đồng, đạt 51,6% so với kế hoạch, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội. Phong trào thi đua “LLVT tỉnh Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” luôn được chú trọng. Công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng ngày càng đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại tá Huỳnh Văn Giang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và gắn phong trào thi đua quyết thắng với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Đổi mới phong trào thi đua theo hướng xác định rõ trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện Phong trào thi đua quyết thắng gắn với xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Bài, ảnh: Thanh Nam