Ngày 8/3, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012  của Bộ Chính trị “Về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 – 2020”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Minh

Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết: Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chương trình hành động số 119-CTr/TU ngày 7/6/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai “Về  tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia các loại hình BHXH trong hệ thống an sinh xã hội và đối với sự phát triển và ổn định chính trị, xã hội được nâng cao. Qua đó tỷ lệ tham gia các loại bảo hiểm đã tăng lên. Năm 2012, toàn tỉnh có 50,26 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc thì đến hết năm 2017, con số này là  58,72 nghìn người, tăng 17% so với năm 2012; đối với BHXH tự nguyện năm 2017 đạt 1.330 tăng 118% so với năm 2012; số người tham gia BHYT đạt trên là 696 nghìn người, tăng 14% so với 2012; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt trên 49 nghìn người, tăng 28% so 2012; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt trên 98% vào cuối năm 2017, vượt chỉ tiêu theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giao. 

Bên cạnh đó, chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT được quan tâm. Chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh BHYT ngày một nâng cao, đảm bảo đảm bảo quyền lợi của người tham gia và đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh BHYT.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 119-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai cũng tồn tại một số hạn chế như: Đối tượng tham gia BHXH, BHTN tuy tăng nhanh nhưng tỷ lệ bao phủ toàn tỉnh còn thấp; tỷ lệ tham gia BHYT toàn tỉnh đã đạt chỉ tiêu giao nhưng trên 80% người tham gia là đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Vẫn còn tình trạng nợ đọng của các doanh nghiệp ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 119-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai. Các ý kiến tham gia tập trung vào việc cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân về ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia các loại hình bảo hiểm với công tác đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt việc tuyên truyền cần phù hợp với nhận thức của người dân, từng vùng.Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện BHYT.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Chính sách BHXH, BHYT là những chính sách quan trọng có vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội, chăm sóc sức khỏe cho hầu hết các thành viên trong xã hội. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong thời gian tới cần tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị, Chương trình hành động số 119-CTr/TU của Tỉnh ủy Lào Cai; tập trung nâng cao tỷ lệ người lao động và người dân tham gia các loại bảo hiểm, xử lý nghiêm các đơn vị cố tình nợ đọng bảo hiểm xã hội. Ngành BHXH cần chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ để tăng sức cạnh tranh.../.

Nguyễn Thị Hồng Minh