Kể từ tháng 10 tới, các thông tin miễn phí về giao thông công cộng tại Hàn Quốc sẽ được cung cấp qua điện thoại di dộng thông minh (smart phone).

Bộ Địa chính và Hải dương Hàn Quốc cho biết, đã ký kết bản ghi nhớ giữa Công ty truyền thông lớn nhất Hàn Quốc KT và Cục an toàn giao thông Hàn Quốc về dự án phát triển dịch vụ mobile liên quan.

Theo kế hoạch này, người dân sẽ được thông báo về các nội dung liên quan đến sử dụng xe buýt, tàu điện ngầm, tàu hỏa, máy bay và tàu thuyền kể từ tháng 10 tới.

Cục an toàn giao thông Hàn Quốc đang tiến hành hợp tác với các công ty truyền thông khác về dịch vụ này.