Bổ sung quy định đấu giá biển số xe

Thứ sáu, 15/03/2024 13:59
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Sáng 15/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 31, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB).

Bổ sung quy định đấu giá biển số xe

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới cho biết, đa số ý kiến đề nghị nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung vào dự thảo Luật quy định về đấu giá biển số xe ô tô; có ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng đấu giá với cả biển số xe tải, xe khách và xe mô tô.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: QH) 

Thường trực UBQPAN cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ và thấy rằng việc thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 trong thời gian vừa qua đã đem lại kết quả tích cực, chứng minh được tính hiệu quả, tính khả thi của chính sách mới này. Nếu không kịp thời đưa vào dự thảo Luật này mà chờ hết thời gian thực hiện thí điểm, tiến hành tổng kết, báo cáo Quốc hội thì lúc đó phải tiến hành trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung Luật mới được Quốc hội sẽ gây tốn kém, lãng phí cả về thời gian và ngân sách. 

Căn cứ đề xuất của Chính phủ, Thường trực UBQPAN thấy rằng có 02 phương án để luật hóa nội dung đấu giá biển số xe:

Phương án 1: Bổ sung 01 điều (Điều 37) vào dự thảo Luật TTATGTĐB  trên tinh thần kế thừa nội dung của Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe có điều chỉnh để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết trên.

Phương án 2: Bổ sung nội dung đấu giá biển số xe vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. 

Thường trực UBQPAN nhất trí với Phương án 1, vì đưa vào quy định trong dự thảo Luật TTATGTĐB là phù hợp với ý kiến ĐBQH đã nêu, phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật TTATGTĐB là luật chuyên ngành, sẽ quy định đầy đủ, cụ thể các nội dung về đấu giá biển số xe và tạo nên sự thống nhất với các quy định khác về biển số xe như quản lý phương tiện GTĐB, cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.  

Bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe

Theo Chủ nhiệm Lê Tấn Tới, nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định về điểm, trừ điểm giấy phép lái xe để nâng cao ý thức người lái xe.

Thường trực UBQPAN thấy rằng Quy định điểm, trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh, hiện đại để quản lý quá trình chấp hành luật của lái xe, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số, khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Thường trực UBQPAN đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo xây dựng dự thảo Điều 57 về điểm của Giấy phép lái xe như trong dự thảo Luật đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định các nguyên tắc về trừ điểm, khôi phục điểm. Đồng thời, giao Chính phủ ban hành quy định cụ thể thẩm quyền, căn cứ, trình tự, thủ tục thực hiện trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe; quy định cụ thể mức trừ điểm với các hành vi. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị sửa quy định về hình thức xử phạt bổ sung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

 Về quy định các hạng giấy phép lái xe, một số ý kiến đề nghị quy định chi tiết về hạng giấy phép lái xe trong Luật, không giao Chính phủ quy định chi tiết. 

Tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Thường trực UBQPAN đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an xây dựng quy định các hạng giấy phép lái xe tại khoản 1 Điều 54 theo hướng kế thừa các quy định hiện hành của Luật GTĐB năm 2008, nghiên cứu bảo đảm phù hợp với quy định của Công ước viên 1968 về GTĐB; đồng thời, bổ sung điều khoản chuyển tiếp quy định các loại giấy phép lái xe đã cấp theo Luật GTĐB năm 2008 còn thời hạn thì vẫn có hiệu lực; trường hợp cấp lại thì cấp theo quy định mới của Luật này, không làm xáo trộn và ảnh hưởng đến quyền lợi của người đã được cấp giấy phép lái xe./.

MT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực