leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Năm 2020, các thế lực phản đông, thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng sự bùng phát của dịch bênh COVID-19, những bất ổn của tình hình Biển Đông và đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hôi đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... để đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các quan điểm, luận điêu xuyên tạc, sai trái, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, gây hoài nghi và bất ổn xã hôi.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh.

Với phương châm “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Ban Chỉ đạo 35 các cấp chỉ đạo tập trung tuyên truyền đậm nét các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước và gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực… góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước.

Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt tình tình tư tưởng, dư luân xã hội, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy xử lý những vấn đề mới, bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở, phối hợp với ngành chức năng thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch trên Internet và mạng xã hội, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác và nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị.

Nhằm không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện (tương đương) đã tổ chức 5 hôi nghị tập huấn giúp nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh phòng, chống trong tình hình mới, kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác thông tin sai trái xuyên tạc, bịa đặt chống phá Đảng, Nhà nước trên Internet, mạng xã hội, các giải pháp kỹ thuật trong việc tạo lập, sử dụng blog, tài khoản mạng xã hội trong đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã tham mưu, phối hợp với cấp ủy tổ chức 74 buổi thông tin thời sự với gần 6.140 người tham dự.

Theo Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bắc Ninh, phát huy thế mạnh của báo chí, truyền thông chính thống, Báo Bắc Ninh, Đài PT - TH tỉnh thường xuyên đăng tải các thông tin chính thống, thông tin tích cực về tình hình trong tỉnh, trong nước và quốc tế, chú trọng thông tin, tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng về những vấn đề được xã hội quan tâm, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, sớm phát hiện vấn đề nảy sinh, dự báo và kịp thời đề ra các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, với những bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm báo chí được thực hiện công phu, lập luận chặt chẽ, đưa ra được những luận cứ, luận điểm sắc bén bảo vệ tính đúng đắn, khoa học trong đường lối, chủ trương của Đảng, phản bác kịp thời những luận điệu sai trái, góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh ngăn chặn sự phá hoại tư tưởng nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Cụ thể, các tác phẩm báo chí được dư luận đánh giá cao và có lượng truy cập lớn như: Bộ đội Cụ Hồ thực hiện nhiệm vụ kép (hơn 1.000 lượt truy cập), Nghĩa tình đọng lại (hơn 1.500 lượt truy cập), Lá chắn vì sức khỏe cộng đồng (hơn 3.000 lượt truy cập), Tâm thế mới, động lực mới (hơn 1.000 lượt truy cập), Đất nghìn năm thêm trang sử mới (hơn 1.000 lượt truy cập), Tiết kiệm theo Bác - Cách làm sáng tạo ở Bắc Ninh (hơn 1.000 lượt truy cập), Người gieo hạt bên sông Cầu (hơn 1.000 lượt truy cập), Người trở về từ “địa ngục trần gian” (hơn 1.000 lượt truy cập), Tổ quốc nơi đầu sóng (hơn 3.000 lượt truy cập)... Đài PT - TH tỉnh phản hồi thông tin trên Fanpage, Facebook hơn 1.000 thông tin đường lối, chủ trương, chính sách, trả lời 3.000 ý kiến độc giả trên email (Bacninhtv@gmail.com).

Trong thời gian bùng phát dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, xác minh, đấu tranh, làm rõ các thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng trên địa bàn. Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành gần 100 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo (công văn, hướng dẫn, báo cáo…) về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh xây dựng kênh “Chính quyền điện tử Bắc Ninh” trên ứng dụng Zalo, với 64.000 người quan tâm.

Các cấp, các ngành chủ động cập nhật thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình dịch bệnh về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Công an tỉnh chủ động rà soát, phát hiện, xử lý nhiều tài khoản Facebook đăng tải tin, bài viết có nội dung thất thiệt, gây dư luận phức tạp như: xác minh, làm rõ hành vi vi phạm và yêu cầu 02 chủ tài khoản gỡ bài, đăng tải thông tin đính chính và cam kết không tái phạm, xác minh, triệu tập, xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 chủ tài khoản Facebook do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội...

Bên cạnh đó, tổ chức điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân của 02 đối tượng và xử phạt hành chính các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2021, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nhân cơ hội này, các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, nhằm gây mất ổn định chính trị, an toàn xã hội của đất nước và của tỉnh.

Thời gian tới, để phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên Internet và mạng xã hội, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy và chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác nắm tình hình, thu thập thông tin về các hoạt động phá hoại tư tưởng, tuyên truyền các quan điểm sai trái của thế lực thù địch, tập trung một số vấn đề như: Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm…

Ngoài ra, tăng cường cung cấp, đăng tải thông tin chính thống định hướng dư luận, tránh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, không tạo ra các đồn đoán, hoài nghi từ thông tin xuyên tạc của các đối tượng xấu trên không gian mạng, cũng như kịp thời phát hiện, tổ chức xác minh, truy tìm các đối tượng đăng tải thông tin, từ đó, củng cố, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Anh Tuấn - Đức Dương