Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh

Phát triển kinh tế tuần hoàn vì một đại dương xanh

(ĐCSVN) - Mặc dù các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã có những bước đi cụ thể trong việc đẩy lùi rác thải nhựa đại dương, nhưng thực tiễn cho thấy rác thải nhựa vẫn là vấn đề bức xúc hiện nay. Để cải thiện tình trạng này, cần phải xây dựng nền kinh tế tuần hoàn để gia tăng chuỗi giá trị của các sản phẩm nhựa, cũng như quản lý rác nhựa.
Phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
Phát động trực tuyến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển
(ĐCSVN) - Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên lịch sử, truyền...
Việt Nam sẵn sàng tham gia sáng kiến toàn cầu về rác thải nhựa đại dương
Việt Nam sẵn sàng tham gia sáng kiến toàn cầu về rác thải nhựa đại dương
(ĐCSVN) – Phát biểu bế mạc Hội nghị Liên chính phủ Cơ quan điều phối các biển Đông Á lần thứ 25, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam...
Chấm dứt ô nhiễm nhựa vì một tương lai biển sạch
Chấm dứt ô nhiễm nhựa vì một tương lai biển sạch
(ĐCSVN) - Ông Nguyễn Quế Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam kêu gọi các nước thành viên thảo luận các chiến lược để huy động...