Biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh Lao cho từng cấp học

Thứ năm, 18/04/2024 08:15
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Tại Thông báo số 167/TB-VPCP ngày 17/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường vào dịp 27/2 và 20/11 hằng năm dành thời gian nhất định để phổ biến về ý thức giữ gìn, rèn luyện sức khỏe trong đó có kiến thức về phòng, chống bệnh Lao; phối hợp với Bộ Y tế trong việc biên soạn tài liệu hướng dẫn về phòng, chống bệnh Lao cho từng cấp học.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai các chỉ đạo về công tác phòng, chống bệnh Lao tại các văn bản: (i) Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới"; (ii) Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về "Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Lao"; (iii) kiện toàn cơ quan phòng, chống bệnh Lao các cấp theo đúng quy định hiện hành và Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL. 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Y tế; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về gánh nặng bệnh Lao, vai trò công tác phòng, chống bệnh Lao và ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống bệnh Lao, các dấu hiệu mắc bệnh lao để tầm soát sớm, có các biện pháp phòng ngừa, điều trị kịp thời.

Cơ quan trung ương của các đoàn thể: Hội người Cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,... tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin, kiến thức về phòng, chống bệnh Lao để trở thành hạt nhân, nòng cốt trong triển khai Chương trình phòng, chống bệnh Lao tại địa phương.../.

Thy Mai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực