Hà Nội: Tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em

Thứ sáu, 23/02/2024 09:10
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - TP Hà Nội sẽ tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội (gọi tắt là Kế hoạch).

Kế hoạch nêu rõ mục tiêu phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, 2 các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Đảm bảo 100% trẻ em mồ côi được quan tâm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu; 100% trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ trong nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo quy định được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định.

 Chăm sóc, điều trị cho trẻ mắc rối loạn tâm thần tại Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh minh họa: Thành Dương

Để thực hiện các mục tiêu trên, TP sẽ tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em; củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Phát triển dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng; nghiên cứu xây dựng mạng lưới dịch vụ, kết nối, chuyển tuyến dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; phát triển chương trình tư vấn, hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em các kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe tâm thần. 

Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong trường học; triển khai giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh; phát triển mạng lưới giáo viên, nhân viên, cộng tác viên có kiến thức, kỹ năng phát hiện sớm, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh, đặc biệt hỗ trợ tâm lý cho trẻ và gia đình, nâng cao nhận thức và giảm kỳ thị về sức khỏe tâm thần tại các cơ sở giáo dục phổ thông. 

 Phát triển các điểm vui chơi, tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận, sử dụng không gian công cộng, cơ sở luyện tập thể dục, thể thao, phát triển giao thông công cộng an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, chú trọng xây dựng mới các cầu đi bộ sang đường tại các trục đường lớn, đông dân cư, nhiều trường học 4 để đảm bảo an toàn cho trẻ em, người dân khi sang đường phòng, chống tai nạn thương tích, sang chấn tâm thần. 

Đồng thời phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc trẻ em mồ côi. Trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu để phát triển toàn diện. 

Từng bước xây dựng, hình thành mạng lưới cá nhân/gia đình có nguyện vọng và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế trẻ em làm cơ sở cho việc thực hiện chăm sóc thay thế tại cộng đồng theo quy định của Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tư vấn, hỗ trợ các gia đình nhận chăm sóc thay thế trẻ em về các kiến thức, kỹ năng chăm sóc thay thế trẻ em theo quy định; hướng dẫn việc chăm sóc, nuôi dưỡng, cung cấp các dịch vụ cho trẻ em tại các cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật. 

Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi Thường xuyên rà soát kiện toàn Ban chỉ đạo công tác trẻ em, nhóm công tác liên ngành các cấp, nhóm thường trực bảo vệ trẻ em cấp xã; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp xã. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cấp, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi nói riêng; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 03 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em nhằm đảm bảo trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi thực hiện các quyền trẻ em, được chăm sóc phát triển toàn diện…./.

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực