Lộc Hà (Hà Tĩnh): Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội có nhiều khởi sắc

Thứ sáu, 19/11/2021 17:02
(ĐCSVN) - Ngay sau khi có Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/7/2021, UBND huyện Lộc Hà đã tích cực chủ động đạo các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo đúng quy định. Nhờ đó mà tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc.
leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo huyện dự lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Theo báo cáo của UBND huyện, việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo mức chuẩn mới kể từ ngày 08/8/2021; đồng thời, lập dự toán kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2021 do thực hiện điều chỉnh chế độ chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/7/2021. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện công tác chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội. Đối với UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ- CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP để nhân dân biết, thực hiện. Tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo theo quy định. Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thời gian thực hiện kể từ ngày 08/8/2021.

Theo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết, trong 10 tháng năm 2021, huyện đã thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Cụ thể: Thực hiện chính sách trợ giúp đột xuất, trong dịp Tết Nguyên đán 2021, toàn huyện đã hỗ trợ 15.515 suất quả, kinh phí 5.900 triệu đồng cho các đối tượng.

Đối với chính sách trợ giúp thường xuyên, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp trên địa bàn. Việc giải quyết hồ sơ tuân thủ theo đúng quy trình, thủ tục, thời gian quy định. Thống kê hiện nay, huyện đang quản lý, chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 5.626 đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí 25.755 triệu đồng. Trong 10 tháng năm 2021, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện cấp mai táng phí cho 195 đối tượng 1.081 triệu đồng. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện để việc giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng không bị gián đoạn.

Trong công tác chăm sóc người khuyết tật, đã theo dõi, đôn đốc 100% các xã, thị trấn có người khuyết tật kiện toàn Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; cấp giấy xác nhận khuyết tật cho 3.316 người khuyết tật. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách trợ cấp cho 3.316 người khuyết tật, kinh phí 14.882 triệu đồng;. Đôn đốc các xã, thị trấn tham mưu UBND ban hành Kế hoạch triển khai trợ giúp người khuyết tật dựa vào cộng đồng và kế hoạch phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Đến nay 12/12 xã, thị trấn đều đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện.

Trong công tác chăm sóc người cao tuổi, hiện nay thuyện Lộc Hà đang quản lý 10 tháng năm 2021, công tác người cao tuổi được quan tâm thực hiện kịp thời. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đôn đốc các xã, thị trấn  thường xuyên theo dõi, hướng dẫn công chức lao động cấp xã lập, thẩm định hồ sơ đề nghị UBND cấp huyện giải quyết trợ cấp bảo trợ xã hội kịp thời; tổ chức rà soát người cao tuổi từ 75 – 80 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở thôn, bản đặc biệt khó khăn để giải quyết trợ cấp thường xuyên theo hướng dẫn tại Nghị định 20/2021/NĐCP; rà soát, lập hồ sơ người cao tuổi không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng đủ điều kiện tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác rà soát, triển khai việc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng; tiếp tục tuyên truyền Luật người cao tuổi và các chế độ chính sách của nhà nước đối với người cao tuổi; thực hiện tốt công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi. Toàn huyện đã xác nhận và đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 10.084 người cao tuổi, đạt tỷ lệ 0,86%; giải quyết và chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 1.980 người cao tuổi, kinh phí 7.446 triệu đồng; chúc thọ, mừng thọ cho 1.408 NCT với 373.650.000đ

Công tác hướng dẫn xác định, lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế được chú trọng. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đôn đốc UBND các xã, thị trấn lập danh sách, xác nhận đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 79.01 người tất cả đối tượng của huyện. Đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá những tác động của việc thực hiện 02 quyết định trên đối với việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện gửi tỉnh trình UBND tỉnh đề nghị Chính phủ kéo dài thời gian sử dụng  để các cơ quan chuyên môn có thời gian tuyên truyền triển khai và vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng phù hợp.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Thế Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng của cho hộ nghèo 

Theo ông Nguyễm Văn Cường, huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND  huyện cho biết, việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự hướng dẫn tận tình về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và sự phối hợp chặt chẽ của các Phòng, ngành, UBND các cấp, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện đã được triển khai đúng, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của đối tượng, giúp đối tượng bảo trợ xã hội giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Bên cạnh những kết quả đạt được ông Nguyễm Văn Cường cho rằng, việc triển khai thực hiện chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, chưa đa dạng, chưa thực sự hiệu quả ở một số xã còn khó khăn. Một số cán bộ ở cấp cơ sở trình độ, năng lực còn hạn chế nên việc tham mưu cho Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã còn lúng túng, nhất là việc xác định dạng tật tâm thần, dạng tật khác. một số đối tượng chưa phối hợp trong khâu hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp; việc rà soát, tăng, giảm đối tượng chưa thường xuyên. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã không có trình độ chuyên môn về y tế; việc xác định dạng tật, mức độ khuyết tật chủ yếu thông qua quan sát, phỏng vấn nên khó khăn trong việc xác định một số dạng tật. Công tác chi trả thực hiện qua đơn vị cung cấp dịch vụ, việc giám sát chi trả của công chức lao động xã hội ở một số xã chưa thường xuyên nên UBND cấp xã gặp khó khăn trong việc quản lý đối tượng trên địa bàn.

Trong thời gian tới, ông Nguyễm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cần tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo trợ xã hội như: Rà soát, tổng hợp số hộ có nguy cơ thiếu đói hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt để có phương án hỗ trợ. Đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - TBXH. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các xã, thị trấn, thực hiện chính sách trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất, đồng thời thực hiện kế hoạch công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, người tâm thần, người cao tuổi. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn việc xác nhận danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành để hạn chế tối đa việc cấp sai, cấp trùng hoặc bỏ sót đối tượng. Để hoạt động có hiệu quả ông Nguyễm Văn Cường, Phó chủ tịch UBND huyện nêu rõ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân tham gia trợ giúp các đối tượng yếu thế xã hội; tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng yếu thế để họ không còn tự ti với số phận, vươn lên trong cuộc sống. Tăng cường cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách với đối tượng này trên tất cả các lĩnh vực như hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, tạo việc làm, tiếp cận các dịch vụ xã hội…/.   

VM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực