Vai trò của phúc lợi xã hội trong việc đảm bảo tính bền vững của chính sách xã hội

Vai trò của phúc lợi xã hội trong việc đảm bảo tính bền vững của chính sách xã hội

(ĐCSVN)- Phúc lợi xã hội là một bộ phận thu nhập quốc dân của xã hội được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần của các thành viên xã hội... Phúc lợi xã hội chính là biện pháp của Nhà nước và xã hội nhằm khắc phục những “thất bại”, khuyết tật vốn có của thị trường nhằm làm giảm thiểu sự bất công bằng trong xã hội, bảo đảm cho các thành viên đều có thể thụ hưởng những thành quả chung của xã hội.
TP Điện Biên Phủ Vượt khó, làm tốt công tác trợ giúp xã hội năm 2021
TP Điện Biên Phủ: Vượt khó, làm tốt công tác trợ giúp xã hội năm 2021
(ĐCSVN) – Năm 2021 do tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, các chính sách xã hội triển khai gặp nhiều khó khăn hơn năm 2020, tuy nhiên công tác...
Hà Tĩnh Kết quả chủ yếu thực hiện công tác trợ giúp xã hội
Hà Tĩnh: Kết quả chủ yếu thực hiện công tác trợ giúp xã hội
(ĐCSVN) - Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh đã nỗ lực chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã...
Điện Biên Thực hiện tốt công tác người cao tuổi năm 2021
Điện Biên: Thực hiện tốt công tác người cao tuổi năm 2021
(ĐCSVN) - Năm 2021, tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi (NCT), góp phần quan trọng hoàn...
Hoàn thiện chính sách pháp luật về Tư pháp người chưa thành niên
Hoàn thiện chính sách pháp luật về Tư pháp người chưa thành niên

(ĐCSVN)- Hệ thống pháp luật điều chỉnh đối với người chưa thành niên đã tương đối đầy đủ, phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và quốc tế. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật này vẫn còn những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khi thi hành trên thực tiễn.

Ghi nhận hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”
Ghi nhận hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”

(ĐCSVN) - Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hỗ trợ các thành viên về vốn, hướng dẫn cách làm ăn,… là những hoạt động cụ thể của mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Liên thế hệ tự giúp nhau” tại tỉnh Vĩnh Phúc. Với cách làm sáng tạo, CLB “Liên thế hệ tự giúp nhau” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực sự đã mang lại những kết quả thiết thực, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia vào sự phát triển chung của địa phương.

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

(ĐCSVN) - Những năm qua, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau được biết đến là một trong những mô hình chăm sóc và hỗ trợ người cao tuổi rất hiệu quả. Không chỉ được các cơ quan, tổ chức trong nước đánh giá cao, bạn bè quốc tế cũng coi đây là một sáng kiến trong việc chăm sóc sức khỏe.

Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Vĩnh Phúc Góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi
Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở Vĩnh Phúc: Góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi

(ĐCSVN) - Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ về vốn, hướng dẫn cách làm ăn, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi (NCT) là những hoạt động thiết thực của mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau. Để mô hình ngày càng phát huy tốt vai trò chăm lo cho NCT, đặc biệt là những NCT yếu thế, công tác nhân rộng mô hình đang được Hội Người cao tuổi tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tích cực.

Mường Nhé Điện Biên  Thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi năm 2021
Mường Nhé (Điện Biên): Thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi năm 2021

(ĐCSVN) – Năm 2021, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi (NCT), tạo điều kiện giúp người cao tuổi trên địa bàn sống vui, sống khỏe, sống có ích. Qua đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội tạo tiền đề cho thực hiện tốt công tác Người cao tuổi năm 2022.

Bắc Ninh Ưu tiên các chính sách về người cao tuổi
Bắc Ninh: Ưu tiên các chính sách về người cao tuổi

(ĐCSVN)- Bắc Ninh được xem là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về thực hiện chính sách với người cao tuổi (NCT). Tỉnh thường xuyên điều chỉnh, bổ sung chính sách theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng mức hỗ trợ theo hướng cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước.

Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau
Nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau

(ĐCSVN) - Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau theo Đề án 1533/QĐ-TTg giai đoạn 2016-2020 được triển khai mạnh mẽ và hoạt động rất hiệu quả tại các địa phương trong cả nước. Tại Tuyên Quang, việc triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm đến, là sân chơi bổ ích, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, tâm lý, lứa tuổi của người cao tuổi tại địa phương.

Tập trung thực hiện tốt chính sách Người cao tuổi
Tập trung thực hiện tốt chính sách Người cao tuổi

(ĐCSVN) - Chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những chính sách lớn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Để phát huy tốt vai trò của người cao tuổi trong đời sống gia đình, xã hội rất cần sự tham gia các cấp, các ngành tại địa phương.

Tuyên Quang Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội
Tuyên Quang: Thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội

(ĐCSVN) - Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang luôn đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện đều được hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, thường xuyên rà soát, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, trợ giúp kịp thời cho các hộ gia đình gặp tai nạn rủi ro, bị thiệt hai do thiên tai, hỏa hoạn, bị thiếu lương thực.

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Bạc Liêu
Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Bạc Liêu

(ĐCSVN)- Sau 5 năm thực hiện Quyết định 1533 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (CLBLTHTGN) giai đoạn 2016 - 2020, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Bạc Liêu đã thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo UBND tỉnh và sự phối hợp của các ngành, các cấp.

Nỗ lực triển khai quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội
Nỗ lực triển khai quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội

(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây xin gọi là Nghị định 20) và Thông tư số 02 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến thời điểm hiện nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn huyện, xã tổ chức thực hiện bảo đảm đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội được chuyển sang hưởng mức mới từ ngày 1/7/2021.

Những hoạt động thực chất, hiệu quả của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
Những hoạt động thực chất, hiệu quả của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

(ĐCSVN)- Được thành lập theo Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau(CLB LTHTGN) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã đi vào hoạt động hiệu quả, ý nghĩa, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc tinh thần, đời sống và phát huy vai trò của người cao tuổi ở địa phương.

Long An Thực hiện tốt chính sách về người cao tuổi
Long An: Thực hiện tốt chính sách về người cao tuổi

(ĐCSVN)- Xác định việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp người cao tuổi (NCT) có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy vai trò của NCT trong gia đình và xã hội, qua đó góp phần vào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, thời gian qua, tỉnh Long An đã tập trung triển khai thực hiện nhiều chính sách trợ giúp hiệu quả.

Bảo hiểm y tế với người cao tuổi
Bảo hiểm y tế với người cao tuổi

(ĐCSVN) - Phát triển bảo hiểm y tế cho người cao tuổi là một chủ trương lớn của nước ta. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi.

Nỗ lực tạo sinh kế cho người cao tuổi
Nỗ lực tạo sinh kế cho người cao tuổi

(ĐCSVN) – Vừa qua, do tác động của đại dịch Covid-19 khiến cho cuộc sống của người cao tuổi lại càng khó khăn hơn, nhiều người cao tuổi bị mất sinh kế, thu nhập giảm sút nghiêm trọng.

Cải thiện một bước đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội
Cải thiện một bước đời sống của đối tượng bảo trợ xã hội

(ĐCSVN)- Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội (TGXH) đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây xin gọi là Nghị định 20) thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các địa phương cũng đã ban hành các văn bản liên quan để sớm thực hiện theo chủ trương mới.

Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau Điểm tựa của người cao tuổi
Mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau: Điểm tựa của người cao tuổi

(ĐCSVN) - Ở nước ta, Người cao tuổi luôn được Đảng và Nhà nước cũng như toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt. Việt Nam cũng là một trong rất ít quốc gia trên thế giới đưa vấn đề chăm sóc, phát huy vai trò của Người cao tuổi thành luật, tạo điều kiện cho Người cao tuổi cũng như các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội ngày càng làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc Người cao tuổi góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Lộc Hà Hà Tĩnh  Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội có nhiều khởi sắc
Lộc Hà (Hà Tĩnh): Thực hiện chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội có nhiều khởi sắc

(ĐCSVN) - Ngay sau khi có Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của tỉnh Hà Tĩnh ngày 27/7/2021, UBND huyện Lộc Hà đã tích cực chủ động đạo các xã, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trợ giúp xã hội kịp thời, đúng đối tượng, quy trình, thủ tục; tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn theo đúng quy định. Nhờ đó mà tình hình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc.

Điện Biên Đông Kết quả nổi bật công tác Người cao tuổi năm 2021
Điện Biên Đông: Kết quả nổi bật công tác Người cao tuổi năm 2021

(ĐCSVN) – Thực hiện nhiệm vụ công tác Người cao tuổi (NCT) năm 2021, huyên Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn do đại dịch COVID -19 gây ra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã hội của huyện tạo đà cho kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác Người cao tuổi năm 2022.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”
Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

(ĐCSVN) - Sáng 16/11, Ban đại diện Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân rộng những điển hình tiên tiến “Tuổi cao - Gương sáng”
Nhân rộng những điển hình tiên tiến “Tuổi cao - Gương sáng”

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cần quan tâm, nhân rộng những điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những cán bộ, hội viên người cao tuổi trong phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, người cao tuổi làm kinh tế giỏi…

Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360 000 đồng tháng
Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; trong đó điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2021.