Nỗ lực triển khai quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội

Thứ tư, 01/12/2021 21:53
(ĐCSVN)- Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây xin gọi là Nghị định 20) và Thông tư số 02 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 20 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến thời điểm hiện nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch, văn bản hướng dẫn huyện, xã tổ chức thực hiện bảo đảm đối tượng đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội được chuyển sang hưởng mức mới từ ngày 1/7/2021.
leftcenterrightdel
Những chính sách mới ban hành đã thể hiện quan tâm của các cấp chính quyền và cả hệ thống chính trị đối với người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, tạo niềm tin và sự phấn khởi cho nhân dân. 

3,25 triệu đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội

Qua thống kê cho thấy, tổng số đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội từ 1/7/2021 dự kiến theo Nghị định 20 là khoảng 3,25 triệu đối tượng, tăng khoảng 120 ngàn đối tượng so với Nghị định 136/2013/NĐ-CP. Kinh phí chi cho 120 ngàn đối tượng tăng thêm theo Nghị định khoảng 820 tỷ đồng/năm.

Ngân sách chi trợ giúp xã hội hàng tháng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho đối tượng theo Nghị định 20 khoảng 23.675 tỷ đồng/năm. 
Đến thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định 20 đã có 12 tỉnh, thành phố chủ động tăng mức chuẩn trợ cấp, mức trung bình khoảng 390.000 đồng/tháng, cho gần 700.000 đối tượng với kinh phí 3.514 tỷ đồng/năm. 

Được biết, công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội đang được triển khai thường xuyên thông qua cơ quan Bưu điện tại các tỉnh, thành phố.

Kịp thời ban hành chính sách phù hợp với Nghị định 20

Theo thống kê, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 43.500 người đang được hưởng lợi từ chính sách trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong đó, có hơn 41.400 người hưởng trợ giúp xã hội hằng tháng tại cộng đồng; 250 người hưởng trợ giúp trong các cơ sở trợ giúp xã hội; còn lại là hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ giúp. 

leftcenterrightdel
Tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến chính sách bảo trợ xã hội. 

Tổng kinh phí chi trả trợ giúp hằng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội là hơn 25,6 tỷ đồng. Mức trợ giúp mà các đối tượng được hưởng thực hiện theo mức chuẩn bằng 30% mức lương tối thiểu quy định tại Quyết định số 3623, ngày 18/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Mức chuẩn trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh là 447 nghìn đồng/người/tháng, sau khi nhân với hệ số theo quy định, các đối tượng BTXH đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trung tâm được hưởng từ hơn 1,7 triệu đồng đến hơn 2,2 triệu đồng/người/tháng (tùy từng đối tượng). So với các tỉnh, thành phố khác, hiện nay, mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội mà Vĩnh Phúc đang thực hiện là mức chuẩn cao nhất trên cả nước và cao hơn so với quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, trước đây, theo Nghị định 136 của Chính phủ, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được quyết định mức trợ cấp xã hội, mức trợ cấp nuôi dưỡng, kinh phí hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng và các mức trợ giúp xã hội khác cao hơn các mức tương ứng tại nghị định trên thì hiện nay, theo quy định của Nghị định 20 có hiệu lực từ ngày 1/7/2021 thì mức chuẩn trợ giúp xã hội phải do HĐND tỉnh quyết định. Vì vậy, để phù hợp với nghị định mới của Chính phủ, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII đã xem xét thông qua mức chuẩn trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Theo đó, ngày 3/8/2021, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Nghị quyết Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Theo Nghị quyết này, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn giữ nguyên mức chuẩn trợ giúp xã hội là 447.000/tháng.
Nỗ lực triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định 20

Thực hiện Nghị định 20 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 20  kể từ ngày 1/7/2021. 

Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã đề xuất xin chủ trương UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Hiện nay, tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 35.596 đối tượng, 3.290 đối tượng nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng.

Tại tỉnh Thái Bình, địa phương này đã tổ chức tập huấn triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 20 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho các xã, phường, thị trấn, các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm tháng 10 năm 2021, địa phương này đã thực hiện chi trả cho 112.109 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với tổng kinh phí trên 420 tỷ đồng; 9.551 cá nhân, gia đình nhận chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng./.PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực