leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vừa ký ban hành Quyết định 565/QĐ-BGTVT ngày 9/4/2020 về việc Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Theo đó, Ban Soạn thảo sẽ do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể làm Trưởng ban; Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Phó Trưởng ban. Tổ Biên tập sẽ do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng; Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Phan Thị Thu Hiền là Tổ phó.

Quyết định nêu rõ, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ban soạn thảo, Tổ biên tập có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, tiến độ và các thủ tục theo quy định để trình Chính phủ và Quốc hội. Ban soạn thảo, Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.   

Minh Anh