Sửa luật Sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Sửa luật Sở hữu trí tuệ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ lần này là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Tạo điều kiện để người lao động, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ
Tạo điều kiện để người lao động, doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ
(ĐCSVN) - Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với đại dịch, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng...
5 thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai
5 thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai
(ĐCSVN) - Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất tại cảng hàng không, sân bay sân dụng; thu hồi đất do vi phạm...
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
(ĐCSVN) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã...