Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

(ĐCSVN)- Với 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 vào chiều ngày 27/7.
Tăng cường giám sát dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
Tăng cường giám sát dự án hạ tầng giao thông trọng điểm
(ĐCSVN)- Theo đại biểu Thạch Phước Bình (Trà Vinh), cần xử lý nghiêm tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn đối với người dân và doanh nghiệp,...
Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển
Đưa Đồng bằng sông Cửu Long thực sự hướng ra biển và giàu lên từ biển
(ĐCSVN) –Cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực biển để trở thành nhân tố then chốt trong phát triển bền vững kinh tế biển; nhằm khai thác, phát triển...
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022
(ĐCSVN) – Với 475/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19% tổng số đại biểu Quốc hội), cuối giờ chiều ngày 25/7, Quốc hội đã biểu...