Mục tiêu hàng đầu của Nhà nước là vì nhân dân

Mục tiêu hàng đầu của Nhà nước là vì nhân dân

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh đến mục tiêu hàng đầu của Nhà nước là vì nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu việc thực hiện 27 chuyên đề của Đề án phải có tư duy mới, vừa kế thừa những thành quả xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay; đồng thời nâng các nghiên cứu lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2045.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp hoàn thiện mô hình hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp hoàn thiện mô hình hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương
(ĐCSVN) - Chiều 8/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì cuộc làm việc...
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
(ĐCSVN) - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã...
Thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
Thúc đẩy mạnh mẽ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế
(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương nhìn chung rất tích cực triển khai nhiệm vụ xây dựng và hoàn...