Tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Tháo gỡ khó khăn trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/8/2023 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1007/QĐ-TTg ngày 30/8/2023 phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều...
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 06 2023 TT-NHNN
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 06/2023/TT-NHNN
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Luật Ngân hàng Nhà...
Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng
Thành lập 2 Hội đồng điều phối vùng
(ĐCSVN) - Ngày 19/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định Thành lập Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long và Hội...
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159 2020 NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(ĐCSVN) - Phạm vi, ranh giới quy hoạch tỉnh Sóc Trăng bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ đất liền tỉnh Sóc Trăng và không gian biển được xác định theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hội đồng điều phối vùng

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6411/VPCP-KTTH ngày 19/8/2023 gửi: Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ; Bí thư Tỉnh uỷ, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thành viên các Hội đồng điều phối vùng.

Liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số
Liên quan đến chính sách quản lý, sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chú trọng nghiên cứu Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ; 02 Quyết định số 18/2023/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2023 và số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư và Văn bản hướng dẫn mới ban hành của các Bộ, cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện ngay tại các cấp, các ngành; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý điều hành ở địa phương theo thẩm quyền bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn, khách quan, minh bạch và phù hợp điều kiện đặc thù của từng vùng miền; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ TW ở Quảng Bình
Việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ở Quảng Bình

(ĐCSVN) - Nghị quyết 28 đi vào đời sống nhân dân đã thực sự tạo nên một “luồng gió mới” trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, đưa chính sách BHXH phát triển theo hướng linh hoạt, đa dạng, hiện đại.

Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải rất cao
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính: Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải rất cao

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, bảo đảm đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, không cầu toàn, không nóng vội...

Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định bất cập trong các luật hiện hành
Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định bất cập trong các luật hiện hành

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định bất cập trong các luật hiện hành nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030
Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030

(ĐCSVN) - Các cơ quan được giao chủ trì thực hiện các chỉ tiêu chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai các hoạt động nhằm đạt được Lộ trình đến năm 2025 và 2030; theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội theo quy định tại Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tăng cường số hóa, úng dụng công nghệ thông tin để thu thập, chia sẻ dữ liệu phục vụ cho công tác giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đối với từng chỉ tiêu.

Điều chỉnh một số nội dung với Bệnh viện Xây dựng
Điều chỉnh một số nội dung với Bệnh viện Xây dựng

(ĐCSVN) - Cụ thể, Quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của Bộ Xây dựng, đồng thời, tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 của Đại học Quốc gia Hà Nội để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Toà nhà Trung tâm khoa khám bệnh và Kỹ thuật nghiệp vụ Bệnh viện Xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Chuyển đổi số là xu thế tất yếu
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu đang được cả thế giới thực hiện và Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số là việc làm mới, khó, nhạy cảm, đòi hỏi phải có nguồn lực, thời gian và các điều kiện cần thiết khác. Chuyển đổi số được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong Bộ Nội vụ
Quy chế hoạt động của Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong Bộ Nội vụ

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; văn hóa, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Nội vụ (Tổ Công tác) vừa ký Quyết định số 492/QĐ-TCT ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023
Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2023

(ĐCSVN) - Tại Nghị quyết số 95/NQ-CP, Chính phủ đánh giá cao các bộ, cơ quan chủ trì, tham gia xây dựng các dự án Luật đã tích cực, chủ động nghiên cứu, rà soát, có phương pháp chuyên nghiệp, phối hợp từ sớm, từ xa với các cơ quan của Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao, nghiêm túc triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Các luật, quy định phải sát tình hình thực tế và khả thi
Các luật, quy định phải sát tình hình thực tế và khả thi

(ĐCSVN) - Phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 thảo luận về đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo; Dự án Luật Lưu trữ; Luật Hóa chất; việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung liên quan đến đầu tư, ngân sách. Thủ tướng yêu cầu các luật, quy định phải sát tình hình thực tế và khả thi...

Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06
Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 06

(ĐCSVN) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị giao ban với các Bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).