Đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp

Đến năm 2030, Thanh Hóa trở thành tỉnh công nghiệp

(ĐCSVN) - Tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 sẽ trở thành tỉnh công nghiệp, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại; phù hợp với tình hình thực tế và xu thế phát triển của vùng, quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.
Ngành Công thương tỉnh Thanh Hóa thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
Ngành Công thương tỉnh Thanh Hóa thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
(ĐCSVN) - Với đặc điểm địa bàn trải rộng, Thanh Hóa là tỉnh có nhiều khó khăn trong phát triển các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Song với những...
Phong Điền Quyết tâm đạt 16 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
Phong Điền: Quyết tâm đạt 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện
(ĐCSVN) - Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, trong số 17 chỉ tiêu đề ra, đến nay, Phong Điền đã có 07 chỉ tiêu đạt và...
Tổng công ty Điện lực miền Bắc Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2019
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch tháng 11 năm 2019
(ĐCSVN)- Kết thúc tháng 10/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và...