Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp

Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong tình hình hiện nay và thời gian tới đại dịch COVID-19
Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
(ĐCSVN) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
(ĐCSVN) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá. Phó Thủ tướng Chính phủ...
Xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược
Xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược
(ĐCSVN) - Sáng 16/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện...