Quốc hội xem xét việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Quốc hội xem xét việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

(ĐCSVN) - Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện phiên tòa trực tuyến là nhu cầu, xu hướng tất yếu, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tư pháp không chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội…
Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp
Quản lý nhà nước về môi trường cần hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến doanh nghiệp
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường lưu ý các quy định của dự thảo Nghị định đảm bảo phù hợp với thực tiễn, bảo đảm công tác...
Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
(ĐCSVN) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1619/QĐ-TTg kiện toàn và đổi tên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử...
Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá
(ĐCSVN) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá. Phó Thủ tướng Chính phủ...