leftcenterrightdel
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chúc mừng tân  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản. (Ảnh: TL)

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên, với năng lực, phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, ông Quách Đức Tín sẽ thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp địa chất và khoáng sản, cũng như sự phát triển của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Thứ trưởng mong muốn tập thể lãnh đạo Viện tiếp tục gắn bó, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả với tân Phó Viện trưởng trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nói riêng.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Viện trưởng Quách Đức Tín gửi lời cảm ơn tới Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, đồng nghiệp; đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ cùng Ban lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tập trung trí tuệ, tâm sức; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động của Viện toàn diện, hiệu quả; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

BL