Đề xuất bãi bỏ 4 thông tư lĩnh vực tài chính

Thứ hai, 01/04/2024 09:45
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ một số thông tư lĩnh vực tài chính.

Thực hiện nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính chủ trì ban hành, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, Bộ Tài chính đang dự thảo các Thông tư:

Bãi bỏ Thông tư số 34/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Bãi bỏ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Bãi bỏ Thông tư số 68/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC (Thông tư số 58/2016/TT-BTC và Thông tư số 68/2022/TT-BTC).

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 32/2000/TTLT-BTC-BVHTT ngày 26/4/2000 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa./.

Lan Phương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực