Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng

Thứ tư, 15/05/2024 19:45
(ĐCSVN) - Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 8/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Về mức sinh hoạt phí của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP quy định mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 650 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Từ ngày 15/5/2024, mức sinh hoạt phí cơ sở này được điều chỉnh nâng lên là 1.350 USD/người/tháng. Cụ thể, Nghị định số 51/2024/NĐ-CP quy định: Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania làm việc với công ty Viettel Tanzania. Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

Điều chỉnh mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định số 51/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 08/2019NĐ-CP quy định về chế độ đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy định mới tại Nghị định số 51/2024/NĐ-CP, con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài bằng mức mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Mức hỗ trợ này sẽ được xem xét điều chỉnh tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trước đó, Nghị định số 08/2019NĐ-CP quy định mức hỗ trợ này tối đa bằng 50% chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Các quy định mới tại Nghị định số 51/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2024./.

Mai Khuê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực