leftcenterrightdel
Mức bảo hiểm y tế cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước lên 100% 

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến, với nội dung: “Cử tri kiến nghị quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được xét hưởng chế độ trợ cấp một lần theo các Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay mức hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm chi trả chỉ 80%, còn 20% do người hưởng bảo hiểm tự đóng. Kiến nghị Chính phủ cần quan tâm nâng mức bảo hiểm y tế cho quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước do quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100%”.

Ngày 09/3/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế thì quân nhân tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế và nếu được xác nhận là cựu chiến binh thì khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Theo quy định của khoản 7 Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh thì việc xác nhận cựu chiến binh đối với quân nhân đã về địa phương do cơ quan quân sự, Hội Cựu chiến binh và Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, xác nhận.

PV