Phân công chuẩn bị Phiên họp 4, 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ sáu, 09/09/2016 20:18
(ĐCSVN) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa phân công một số Bộ chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho Phiên họp thứ 4, 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, đối với Phiên họp thứ 4 (dự kiến từ ngày 3-6/10/2016 và ngày 17/10/2016), Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Tài chính chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch tài chính 05 năm 2016 - 2020; Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết chất vấn số 113/2015/QH13 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Đối với 3 dự án Luật: Tín ngưỡng, tôn giáo; Về hội; Đấu giá tài sản, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội chuẩn bị để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của 03 dự án Luật (nếu cần thiết).

Đối với Phiên họp thứ 5 (dự kiến từ ngày 12-15/12/2016); Phó Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (khoản 3 Điều 16 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực