leftcenterrightdel
Bà Cao Xuân Thu Vân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: Luân Dũng) 

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX.

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã ký Nghị quyết, Quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Cao Xuân Thu Vân, kể từ ngày 06/3/2020. HĐND, Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu và bà Cao Xuân Thu Vân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa 9 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 37/48.

BL