leftcenterrightdel
Đối với Tự vệ thực hiện theo quy định của Luật BHYT, Luật BHXH 

Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, với nội dung: “Hiện nay, lực lượng Dân quân tự vệ tại địa phương không được hưởng các chế độ về bảo hiểm nói chung. Cử tri đề nghị cần có các chính sách quan tâm, hỗ trợ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) cho lực lượng này tại các địa phương”.

Ngày 09/3/2020, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Luật Dân quân tự vệ 2019 (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 22/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8; theo đó, chỉ quy định về BHXH, BHYT cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Dân quân thường trực, vì lực lượng này thường xuyên làm nhiệm vụ. Đối với các thành phần Dân quân tự vệ khác khi làm nhiệm vụ nếu bị ốm, bị thương, bị tai nạn..., thì được thanh toán tiền khám bệnh, chữa bệnh. Đối với Tự vệ thực hiện theo quy định của Luật BHYT, Luật BHXH.

Minh Anh